Načo nám je stredná škola? Má vôbec zmysel snažiť sa a byť aktívny? Prinesie to v budúcnosti nejaké ovocie? Svoj názor na tieto otázky nám povedala Lili, ktorá študuje na strednej škole, momentálne píše svoju prvú knihu, píše blogy, pôsobí ako dobrovoľník v FG Europe a toto sú len niektoré z vecí, na ktorých momentálne pracuje.
<div class="oddelovac"></div>
Prečo sa vôbec snažiť na strednej škole? Okej, všetci vieme, že stredná škola sú štyri nezameniteľné a nezabudnuteľné roky v našom živote. Niekto by na ne chcel možno zabudnúť, niekto by sa na strednú chcel vrátiť, niektorí z nás sa len modlia, kedy to celé skončí a dúfajú, že zmaturujú. Na strednú školu nastúpime ako deti alebo tínedžeri a vychádzame z nej ako dospelí ľudia, ktorí už majú v rukáve nejaké tie zručnosti do zamestnania. Počas týchto rokov si prejdeme prvými láskami, prvými podvodmi, experimentmi s účesmi či experimentmi ako takými…Sú dni, kedy nám naše štúdium pripadá ako zlá napodobenina amerického filmu o tínedžeroch. Má medzi tým všetkým miesto štúdium? Sú to predsa štyri roky! Z mnohých stránok sú tieto štyri roky tie najpodstatnejšie roky života, kedy si vyberáme kárieru a kladieme základy nášej budúcnosti. Tak prečo by mala byť vzdelávacia stránka zanedbaná? Niekto sa vyhovára na ťažké, nepochopiteľné učivo, iní na psychické problémy, problémy vo vzťahoch, či doma, niekto na únavu či lenivosť, iní na domotivujúcich spolužiakov, ktorí sa v škole vôbec nesnažia, a predsa prejdú do ďalšieho ročníka. Tak prečo by sme sa mali snažiť? Aby sme dosiahli na škole prestíž? Aby sme získali priazeň profesorov? Aby sme sa dostávali na školské akcie a tým sa vyhli vyučovaniu? Aby sme získali ocenenia? Aby nás rodičia odmeňovali? Možno sa niektorí študenti riadia touto motiváciou, možno je na nej čosi pravdy. Ale toto nie sú tie najpodstatnejšie dôvody prečo by sme sa na strednej škole mali snažiť. Keď sa hlbšie zamyslíme, prídeme celkom určite na oveľa lepšie a rozumnejšie dôvody a výhody, ktoré nám snaha na strednej škole ponúka. Tak napríklad, prečo chodiť do školy? Je jasné, že niektorí študenti sú natoľko vynaliezaví, že si dokážu zakaždým odniekiaľ zadovážiť ospravedlnenku. A pevne verím, že sú si vedomí aj faktu, že pokiaľ ich absencia počas pol roka prevýši viac než 30 percent vyučovacích hodín, sú povinní ísť na komisionálne skúšky. Toto môže viesť k prepadnutiu do nižšieho ročníka, stratenie jedného roka života, stratenie priateľov a kolektívu a mnoho ďalších nevýhod. Prečo byť aktívny? Veď aká je pravdepodobnosť, že budeš na ďalšej hodine odpovedať? O týždeň bude písomka, ktorú určite napíšeš na trojku. A prečo odovzdať dorobenú prácu, keď to môžeš odfláknuť? Je na tebe, akú školu si si zvolil. Stredná škola ti však ponúka mnoho znalostí, za ktoré by si v dospelosti musel platiť veľké peniaze a venovať im svoj voľný čas. Je len na tebe, koľko veľa si z toho zoberieš. Môžeš sa naučiť nemecky, budeš ovládať účtovníctvo, prstoklad, čokoľvek, čo ti škola ponúka. Teraz, kým študuješ, je čas, aby si sa naučil najviac, ako dokážeš, pretože neskôr v zamestnaní môžeš tieto znalosti postrádať. Poctivosť? V každej triede sa nájde osoba, ktorá chodí pravidelne do školy, má úhľadne upravené zošity, dokonca vlastní na každý predmet iný zošit, vždy má napísané prehľadné poznámky a ak vymešká nejakú hodinu, ihneď si ich dopíše. Vie čo robí. Tak si pre príklad vezmime maturitu z slovenského jazyka a literatúry. Väčšinu látok, ktoré sa nachádzajú v maturitných témach sa učíme už na základnej škole. Na strednej škole sa preberá každá jedna téma krôčik po krôčiku, naservírujú vám ju ako na zlatom podnose, slovenčinárka vás dokonca prinúti napísať si na vrch strany M-ko do krúžku a zhrnie vám tie najdôležitejšie fakty, ktorých nebýva až tak veľa, že by ste sa ich nedokázali naučiť.V poslednom ročníku sa tak vyhnete naozaj obrovským stresom so zháňaním a redukovaním učiva, ktoré sa nebudete vedieť naučiť. Každého z nás počas obdobia dospievania pochytí zlý deň. No je len na jednotlivcovi, ako sa rozhodne naložiť s týmito štyrmi rokmi svojho života. Či sa bude vyhovárať na zlé dni celé štyri roky, alebo si povie, že zo strednej vyťaží, čo sa dá. Autor článku: Lili Brachnová