"PRIPRAVUJEME MLADÝCH NA BUDÚCNOSŤ"

Umožňujeme mladým aby dosiahli viac, objavili svoj potenciál a zmenili svoju budúcnosť prostredníctvom poradenských nástrojov a možností.

Čo robíme?Naše ciele

ČOMU SA VENUJEME?

Sme občianske združenie zložené z mladých pracujúcich a VŠ študentov, ktoré sa už viac ako 8 rokov zameriava na hľadanie riešení pre uplatnenie mladých ľudí na trhu práce, pomáhame im s výberom vhodnej vysokej školy a kariéry a riešime problémy, ktoré trápia nás samých.

Pre všetkých od 15 do 30 rokov bez rozdielu

Naše projekty a aktivity poskytujeme všetkým mladým ľuďom bez rozdielu.

Pomáhame zážitkovým vzdelávaním formou prezenčných projektov a prostredníctvom social media kampaní.

OBJAV TVOJU CESTU V ŽIVOTE A KARIÉRE

Poskytujeme informácie a poradenstvo pre výber kariéry a školy, a učíme mladých ľudí pracovať s trendami v neustále sa meniacom svete.

Veríme v to, že každý má právo na kvalitné informácie a snažíme sa pomôcť každému nájsť svoju vlastnú cestu.

ZISTI, ČO POTREBUJEŠ K ÚSPECHU

Zameriavame sa na adaptabilitu a zručnosti 21. storočia, preto ponúkame viacmesačné programy, ktoré mladým pomôžu získať zručnosti pre ich kariéru a pochopiť, prečo je dôležité na sebe pracovať.

Okrem toho, poskytujeme aj špeciálne vzdelávacie programy pre znevýhodnené skupiny.

O kariére sa rozpráva málo. Zmeňme to!

S nástupom novej generácie sa menia aj očakávania v práci. Preto je dôležité diskutovať o kariérnych cestách s mladými ľuďmi, či už cez sociálne médiá alebo osobne.

Našou úlohou je vytvoriť spoj medzi zamestnávateľmi a Generáciou Z, pomocou konzultácií, prieskumov a podujatí prispôsobených ich potrebám.

– NAŠE HODNOTY –

OBJEKTÍVNOSŤ

INOVATÍVNOSŤ

ROVNOSŤ

KOMUNITA

NAŠE CIELE

Chceme vidieť svet plný pripravených ľudí zobrať budúcnosť do vlastných rúk.

Stabilný spôsob popularizácie našich tém v 2023 - 2024

@ Spustenie mediálnych kampaní na šírenie informácií o našich témach,

@ Zabezpečenie plateného marketingového koordinátora pre usmernenie obsahu,

@ Pravidelná organizácia verejných eventov na tému kariéry a rozvoja,

@ Spolupráca s firmami v téme prípravy trhu práce na príchod Generácie Z.

Stabilizácia projektov a zamestnancov v 2023 - 2024

@ Udržateľnosť zamestnancov pre interné prostedie, fundraising a marketing,

@ Vytvorenie prostriedkov pre čiastočnú profesionalizáciu projekt lídrov a koordinátora komunity,

@ Zisk finančných prostriedkov a navýšenie počtu dobrovoľníkov, aby sme mohli navýšiť kapacity užitočných projektov.

Spustenie individuálneho poradenstva v 2024 - 2025

@ Spustenie služby individuálneho poradenstva,

@ Spustenie iných doplnkových služieb individuálnej povahy,

@ Vytvorenie vlastného interného modelu vzdelávania pre všetkých dobrovoľníkov.

Internacionalizácia overených služieb v 2025

@ Zavřšenie 10 rokov udržateľnej organizácie a jej následné udržiavanie na Slovensku,

@ Transfer modelu úspešnej organizácie do zahraničia, začiatkom v Českej republike.

Stabilný spôsob popularizácie našich tém v 2023 - 2024

@ Spustenie mediálnych kampaní na šírenie informácií o našich témach,

@ Zabezpečenie plateného marketingového koordinátora pre usmernenie obsahu,

@ Pravidelná organizácia verejných eventov na tému kariéry a rozvoja,

@ Spolupráca s firmami v téme prípravy trhu práce na príchod Generácie Z.

Stabilizácia projektov a zamestnancov v 2023 - 2024

@ Udržateľnosť zamestnancov pre interné prostedie, fundraising a marketing,

@ Vytvorenie prostriedkov pre čiastočnú profesionalizáciu projekt lídrov a koordinátora komunity,

@ Zisk finančných prostriedkov a navýšenie počtu dobrovoľníkov, aby sme mohli navýšiť kapacity užitočných projektov.

Spustenie individuálneho poradenstva v 2024 - 2025

@ Spustenie služby individuálneho poradenstva,

@ Spustenie iných doplnkových služieb individuálnej povahy,

@ Vytvorenie vlastného interného modelu vzdelávania pre všetkých dobrovoľníkov.

Internacionalizácia overených služieb v 2025

@ Zavřšenie 10 rokov udržateľnej organizácie a jej následné udržiavanie na Slovensku,

@ Transfer modelu úspešnej organizácie do zahraničia, začiatkom v Českej republike.

Cena Karola Veľkého 2015

Víťazstvo v národnom kole Ceny Karola Veľkého 2015 za mládežnícku projektovú činnosť. Cenu udeľuje Európsky parlament v Aachene, Nemecko.

Národná cena kariérového poradenstva 2016

Ocenenie Národnej ceny kariérového poradenstva 2016 za inovatívny prístup v poskytovaní kariérového poradenstva žiakom stredných škôl. Cenu udeľuje Centrum Euroguidance – SAAIC.

Dobrovoľník roka 2016

Účasť v trojici záverečnej nominácie súťaže Dobrovoľník roka 2016 v kategórií Dobrovoľnícky projekt roka 2016. Cenu udeľuje CARDO, o.z.

Koordinátor dobrovoľníkov roka 2017

Predseda organizácie FGE sa stal Koordinátorom dobrovoľníkov roka 2017. Cenu udeľuje BDC, o.z.

Cena Karola Veľkého 2015

Víťazstvo v národnom kole Ceny Karola Veľkého 2015 za mládežnícku projektovú činnosť. Cenu udeľuje Európsky parlament v Aachene, Nemecko.

Národná cena kariérového poradenstva 2016

Ocenenie Národnej ceny kariérového poradenstva 2016 za inovatívny prístup v poskytovaní kariérového poradenstva žiakom stredných škôl. Cenu udeľuje Centrum Euroguidance – SAAIC.

Dobrovoľník roka 2016

Účasť v trojici záverečnej nominácie súťaže Dobrovoľník roka 2016 v kategórií Dobrovoľnícky projekt roka 2016. Cenu udeľuje CARDO, o.z.

Koordinátor dobrovoľníkov roka 2017

Predseda organizácie FGE sa stal Koordinátorom dobrovoľníkov roka 2017. Cenu udeľuje BDC, o.z.

Cena Karola Veľkého 2015

Víťazstvo v národnom kole Ceny Karola Veľkého 2015 za mládežnícku projektovú činnosť. Cenu udeľuje Európsky parlament v Aachene, Nemecko.

Národná cena kariérového poradenstva 2016

Ocenenie Národnej ceny kariérového poradenstva 2016 za inovatívny prístup v poskytovaní kariérového poradenstva žiakom stredných škôl. Cenu udeľuje Centrum Euroguidance – SAAIC.

Dobrovoľník roka 2016

Účasť v trojici záverečnej nominácie súťaže Dobrovoľník roka 2016 v kategórií Dobrovoľnícky projekt roka 2016. Cenu udeľuje CARDO, o.z.

Koordinátor dobrovoľníkov roka 2017

Predseda organizácie FGE sa stal Koordinátorom dobrovoľníkov roka 2017. Cenu udeľuje BDC, o.z.

MÍĽNIKY BUDÚCEJ GENERÁCIE

Naše aktivity ovplyvnili už vyše 5500 mladých ľudí. Objav náš príbeh doteraz.

2014 - 2015

 • Začiatky činnosti pod ESN SK a prvý MiniErasmus v 2014
 • Založenie organizácie v januári 2015
 • Výhra Cena Karola Veľkého 2015
 • Začiatok Lead Up s podporou Nadácie ESET

2018 - 2016

 • Rozmach projektov. V 2018 až 12 (Lady Up, Wake Up, Networkig night…)
 • Zisk 3 prestížnych ocenení
 • MiniErasmus ČR – Brno a Praha
 • Začiatok práce s interným developmentom cez FGE Days

2019 - 2021

 • Redifinícia vízie smerom ku kariérovému poradenstvu, redukcia projektov
 • COVID obdobie využité na budovanie vnútra – procesy, 3 stupne členstva,
 • „predanie“ projektov novej generácii dobrovoľníkov

2022

 • Zisk veľkého E+ projektu a dotácie z MŠVVaŠ SR. Prví 4 zamestnanci
 • Dovŕšenie optimálneho interného prostredia
 • Návrat k prezenčným eventom a číslam z predCOVID obdobia

2023

 • Pokračovanie v úspechoch grantov – podpora MinEdu a ERASMUS+, príchod gen. partnera Slovak Telekom pre MiniErasmus
 • Získanie stabilného jadra zamestnancov
 • Návrat projektov na predCOVID čísla
 • Integrácia mentoringov pod značku KOMPAS
 • Stabilizácia marketingovej činnosti

Ďalšie relevantné stránky

Podporte nás

Náš tím

Pridaj sa k nám

Domov