učíme mladých správnym rozhodnutiam

Darujte nám vaše 2% z dane

učíme mladých správnym rozhodnutiam

Darujte nám vaše 2% z dane

VAŠIMI 2 % UMOŽNÍTE BUDÚCEJ GENERÁCII ZÍSKAŤ…

 

 

Umožníte realizáciu populárneho projektu MiniErasmus a zlepšíte zážitok, vďaka ktorému sa študenti budú môcť lepšie rozhodnúť kam na vysokú školu.

 

 

Vďaka Vám zvýšime kvalitu sprievodných aktivít mentoringových projektov. Tréningy budú častejšie a kvalitnejšie.

Vaše 2 % z dane nám zásadne pomôžu vytvárať nové a aktuálne formy neformálneho vzdelávania pre mladých. Podporíte náš výskum v oblasti kariérneho poradenstva. Vďaka Vám dokážeme posunúť naše témy aj mimo štandardných formátov. Sprístupníme ich tak viacerým ľuďom. 

POMOHLI SME V KARIÉRNYCH A VZDELÁVACÍCH ROZHODNUTIACH UŽ

študentom

CHCEM DAROVAŤ A…

SOM ZAMESTNANEC

SOM FYZICKÁ OSOBA A PODÁVAM SI DAŇOVÉ PRIZNANIE SÁM

SOM PRÁVNICKÁ OSOBA

CHCEM DAROVAŤ A SOM ZAMESTNANEC

Z

V prípade, že daňové priznanie nepodávate sami, u zamestnávateľa pri podpisovaní žiadosti o ročné zúčtovanie dane (február 2022) sa označí krížikom v časti VI. ŽIADOSŤ O VYSTAVENIE POTVRDENIA o zaplatení dane na účely § 50 zákona súhlas s vystavením potvrdenia.

Z

Opýtajte si od zamestnávateľa “Potvrdenie o zaplatení dane“. Na základe tohto potvrdenia si potom môžete vypočítať, akú sumu vaše 2 % predstavujú.

Z

Vyplňte údaje do tohto VYHLÁSENIA (editovateľné tlačivo sme tu v časti o prijímateľovi vyplnili za Vás!) a tiež sumu vašich 2 %. 

Z

Potvrdenie a vyhlásenie (obe tlačivá) je potrebné doručiť na daňový úrad podľa Vášho trvalého pobytu najneskôr do 30.04.2022!

CHCEM DAROVAŤ A SOM ZAMESTNANEC

Z

V prípade, že daňové priznanie nepodávate sami, u zamestnávateľa pri podpisovaní žiadosti o ročné zúčtovanie dane (február 2022) sa označí krížikom v časti VI. ŽIADOSŤ O VYSTAVENIE POTVRDENIA o zaplatení dane na účely § 50 zákona súhlas s vystavením potvrdenia

Z

Opýtajte si od zamestnávateľa “Potvrdenie o zaplatení dane“. Na základe tohto potvrdenia si potom môžete vypočítať, akú sumu vaše 2 % predstavujú.

Z

Vyplňte údaje do tohto VYHLÁSENIA (editovateľné tlačivo sme tu v časti o prijímateľovi vyplnili za Vás!) a tiež sumu vašich 2 %. 

Z

Potvrdenie a vyhlásenie (obe tlačivá) je potrebné doručiť na daňový úrad podľa Vášho trvalého pobytu najneskôr do 30.04.2022!

CHCEM DAROVAŤ AKO FYZICKÁ OSOBA, KTORÁ SI PODÁVA DAŇOVÉ PRIZNANIE SAMA

Z

Stiahnite si alebo vyplňte online tlačivo na daňové priznanie typu A (príjmy zo zamestnania a dohôd) alebo tlačivo typu B (živnostníci a iné SZČO). 
Súčasťou oboch tlačív je aj oddiel Vyhlásenie o poukázaní 2 %. Pri tlačive typu A je to oddiel VIII. na strane 5, pri tlačive typu B je to oddiel XII. na strane 12. Vyplňte do tohto oddielu údaje: 
Názov:
Budúca Generácia Európy
IČO: 
42375959

Z

Vypočítajte si sumu vašich 2 %, ktoré môžete darovať. Aby ste ju mohli darovať, táto suma musí byť vyššia ako 3,32 €.

Z

Vyplnené daňové priznanie doručte v prípade, že ste požiadali o odklad, do predĺženého termínu na miestne príslušný daňový úrad.

CHCEM DAROVAŤ AKO FYZICKÁ OSOBA, KTORÁ SI PODÁVA DAŇOVÉ PRIZNANIE SAMA

Z

Stiahnite si alebo vyplňte online tlačivo na daňové priznanie typu A (príjmy zo zamestnania a dohôd) alebo tlačivo typu B (živnostníci a iné SZČO). Súčasťou oboch tlačív je aj oddiel Vyhlásenie o poukázaní 2 %. Pri tlačive typu A je to oddiel VIII. na strane 5, pri tlačive typu B je to oddiel XII. na strane 12. Vyplňte do tohto oddielu údaje: 
Názov:
Budúca Generácia Európy
IČO: 
42375959

Z

Vypočítajte si sumu vašich 2 %, ktoré môžete darovať. Aby ste ju mohli darovať, táto suma musí byť vyššia ako 3,32 €.

Z

Vyplnené daňové priznanie doručte v prípade, že ste požiadali o odklad, do predĺženého termínu na miestne príslušný daňový úrad.

CHCEM DAROVAŤ AKO PRÁVNICKÁ OSOBA

Z

Vyplňte daňové priznanie pre právnickú osobu. Vo VI. časti “Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane” nájdete kolónky na poukázanie 1 %, resp. 2 % z daní. Vypočítajte si Vaše 1 % alebo 2 % a vyplňte naše údaje:
Názov:
Budúca Generácia Európy
IČO: 
42375959

Z

Do dátumu odloženého daňového priznania (po 31.03.2022) doručte tlačivo daňovému úradu a uhraďte daň.

Z

Ak ste ako právnická osoba v roku 2021 darovali akejkoľvek neziskovej organizácii alebo na verejnoprospešný účel financie vo výške minimálne 0,5 % z vašej daňovej povinnosti, môžete darovať 2 % z dane. V opačnom prípade môžete darovať 1 %.

CHCEM DAROVAŤ AKO PRÁVNICKÁ OSOBA

Z

Vyplňte daňové priznanie pre právnickú osobu. Vo VI. časti “Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane” nájdete kolónky na poukázanie 1 %, resp. 2 % z daní. Vypočítajte si Vaše 1 % alebo 2 % a vyplňte naše údaje:
Názov:
Budúca Generácia Európy
IČO: 
42375959

Z

Do dátumu odloženého daňového priznania (po 31.03.2022) doručte tlačivo daňovému úradu a uhraďte daň.

Z

Ak ste ako právnická osoba v roku 2021 darovali akejkoľvek neziskovej organizácii alebo na verejnoprospešný účel financie vo výške minimálne 0,5 % z vašej daňovej povinnosti, môžete darovať 2 % z dane. V opačnom prípade môžete darovať 1 %.

UŽ SOM DAROVAL 2 % INDE 🙁

Nevadí. Budeme vďační za Váš finančný dar priamo na účet FGE.
IBAN: SK9583300000002900765438