„UČÍME MLADÝCH SPRÁVNYM ROZHODNUTIAM“

Darujte nám
Vaše 2% z dane.

PRIESTOR PRE OBJEKTÍVNE INFORMáCIE

Umožníte realizáciu populárneho projektu MiniErasmus a zlepšíte zážitok, vďaka ktorému sa študenti budú môcť lepšie rozhodnúť kam na vysokú školu. Vytvoríte priestor pre nás pracovať na individuálnych službách poradenstva pre mladých.

PRÍLEŽITOSTI ZLEPšOVANIA ZRUČNOSTÍ MLADÝCH

FG Europe vďaka Vašim 2 % z dane dokáže ešte efektívnejšie vytvárať príležitostí pre mladých ľudí nadobudnúť potrebné zručnosti 21. storočia. Vaša pomoc sa tak použije na zisk ešte kvalitnejších lektorov a ešte kvalitnejšie zorganizované podujatia po logistickej ale aj technickej stránke.

MODERNÉ PRÍSTUPY
K VZDELÁVANIU

Vaše 2 % z dane nám zásadne pomôžu vytvárať nové a aktuálne formy neformálneho vzdelávania pre mladých. Podporíte náš výskum v oblasti kariérneho poradenstva. Vďaka Vám dokážeme posunúť naše témy aj mimo štandardných formátov. Sprístupníme ich tak viacerým ľuďom. 

„vďaka vám ich však môže byť oveľa viac“

POMOHLI SME V KARIÉRNYCH A VZDELÁVACÍCH ROZHODNUTIACH
UŽ VYŠE

 

MLADÝM ĽUďOM

SOM ZAMESTNANEC

SOM FYZICKÁ OSOBA A PODÁVAM SI DP SÁM

SOM PRÁVNICKÁ OSOBA

CHCEM DAROVAŤ A SOM ZAMESTNANEC

Z

V prípade, že daňové priznanie nepodávate sami, u zamestnávateľa pri podpisovaní žiadosti o ročné zúčtovanie dane (február 2024) sa označí krížikom v časti VI. ŽIADOSŤ O VYSTAVENIE POTVRDENIA o zaplatení dane na účely § 50 zákona súhlas s vystavením potvrdenia.

Z

Opýtajte si od zamestnávateľa “Potvrdenie o zaplatení dane“. Na základe tohto potvrdenia si potom môžete vypočítať, akú sumu vaše 2 % predstavujú.

Z

Vyplňte údaje do tohto VYHLÁSENIA (editovateľné tlačivo sme tu v časti o prijímateľovi vyplnili za Vás!) a tiež sumu vašich 2 %. 

Z

Potvrdenie a vyhlásenie (obe tlačivá) je potrebné doručiť na daňový úrad podľa Vášho trvalého pobytu najneskôr do 30.04.2024!

CHCEM DAROVAŤ AKO FYZICKÁ OSOBA, KTORÁ SI PODÁVA DAŇOVÉ PRIZNANIE SAMA

Z

Stiahnite si alebo vyplňte online tlačivo na daňové priznanie typu A (príjmy zo zamestnania a dohôd) alebo tlačivo typu B (živnostníci a iné SZČO).
Súčasťou oboch tlačív je aj oddiel Vyhlásenie o poukázaní 2 %. Pri tlačive typu A je to oddiel VIII. na strane 5, pri tlačive typu B je to oddiel XII. na strane 12. Vyplňte do tohto oddielu údaje:
Názov: 
Budúca Generácia Európy
IČO: 
42375959

Z

Vypočítajte si sumu vašich 2 %, ktoré môžete darovať. Aby ste ju mohli darovať, táto suma musí byť vyššia ako 3,32 €.

Z

Vyplnené daňové priznanie doručte v prípade, že ste požiadali o odklad, do predĺženého termínu na miestne príslušný daňový úrad.

CHCEM DAROVAŤ AKO PRÁVNICKÁ OSOBA

Z

Vyplňte daňové priznanie pre právnickú osobu. Vo VI. časti “Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane” nájdete kolónky na poukázanie 1 %, resp. 2 % z daní. Vypočítajte si Vaše 1 % alebo 2 % a vyplňte naše údaje:
Názov: 
Budúca Generácia Európy
IČO: 
42375959

Z

Do dátumu odloženého daňového priznania (po 31.03.2024) doručte tlačivo daňovému úradu a uhraďte daň.

Z

Ak ste ako právnická osoba v roku 2023 darovali akejkoľvek neziskovej organizácii alebo na verejnoprospešný účel financie vo výške minimálne 0,5 % z vašej daňovej povinnosti, môžete darovať 2 % z dane. V opačnom prípade môžete darovať 1 %.

Nevadí.
Budeme vďační za Váš finančný dar priamo na účet FGE.

IBAN: SK9583300000002900765438

Ďalšie relevantné stránky

Podporte nás

Domov

O nás