SPOZNAJ NÁŠ TÍM

Na tejto stránke sa dozvieš viac o našich tímoch dobrovoľníkov, ktorí ti prinášajú len tie najlepšie projekty a zážitky
KTO STOJÍ ZA FUTURE GENERATION EUROPE?
Zisti viac o našej štruktúre na Slovensku!

VÝKONNÁ RADA FGE NA SLOVENSKU

PROJEKT LÍDRI FGE NA SLOVENSKU

DLHODOBÍ KOORDINÁTORI

BANSKÁ BYSTRICA & KOŠICE

NAŠI SLOVENSKÍ DOBROVOĽNÍCI
Naši dobrovoľníci, ktorí sa podieľajú na eventovej a komunikačnej agende projektov

Kristína ŠTEFÁNKOVÁ
Simona MALÍKOVÁ
Nicol HALMEŠOVÁ
Nina KRUPOVÁ
Alžbeta GAVALCOVÁ
Miloš ŠIŠKA
Júlia HOFFMANOVÁ
Tatiana TAŇKOŠOVÁ
Barbora PEŤKOVÁ

Tamara PETERKOVÁ
Michal ŽELONKA
Simona DUJIČOVÁ
Daniela OLIJÁROVÁ
Pavol VÁCLAV
Eliška ŠVECOVÁ
Paula MICHLÍKOVÁ
Daniela GAVRONOVÁ
Katka HRABÁNKOVÁ

Veronika BOHLOVÁ
Táňa HEGEDÜSOVÁ
Aneta KORČEKOVÁ
Michal ČMELÍK
Paula MICHLÍKOVÁ
Lucia MESÁROŠOVÁ
Anastasia GOLOVINA
Lucia DVORÁKOVÁ
Sarah IVANOVOVÁ

MARKETINGOVÍ DOBROVOĽNÍCI

Miriama FORNADEĽOVÁ
Michal URBAN

Viktória JUŠČÁKOVÁ
Dominika PACIGOVÁ
Simona HLISTOVÁ

Tomáš SADLOŇ
Angelika FILOVÁ

Miriama FORNADEĽOVÁ
Michal URBAN

Viktória JUŠČÁKOVÁ
Dominika PACIGOVÁ
Simona HLISTOVÁ
Tomáš SADLOŇ
Angelika FILOVÁ

Ako fungujú naše tímy?

FUTURE GENERATION EUROPE sa rozrastá. V akademickom roku 2018/2019 sme sa rozšírili do zahraničia – konkrétne do Českej republiky. Nájdeš nás aj v Brne a v Prahe! Viac o našom tíme v ČR na stránkach FGE CZ!

Na Slovensku pôsobíme v troch mestách – Bratislava, Banská Bystrica a Košice. Pred každým projektom určujeme, ktorý tím bude riešiť konkrétny projekt našej organizácie. Nie je výnimkou, že na niektorých projektov pracujeme spoločne – prierezovo.

Pre vysvetlenie FUTURE GENERATION EUROPE a FUTURE GENERATION CZECH REPUBLIC sú rovnocenné. FG Europe je zároveň metodické centrum pre expanziu FUTURE GENERATION do zahraničia. Preto FG EUROPE je vlastne dnes FUTURE GENERATION SLOVAKIA.

FUTURE GENERATION EUROPE sa rozrastá. V akademickom roku 2018/2019 sme sa rozšírili do zahraničia – konkrétne do Českej republiky. Nájdeš nás aj v Brne a v Prahe! Viac o našom tíme v ČR na stránkach FGE CZ!

Na Slovensku pôsobíme v troch mestách – Bratislava, Banská Bystrica a Košice. Pred každým projektom určujeme, ktorý tím bude riešiť konkrétny projekt našej organizácie. Nie je výnimkou, že na niektorých projektov pracujeme spoločne – prierezovo.

Pre vysvetlenie FUTURE GENERATION EUROPE a FUTURE GENERATION CZECH REPUBLIC sú rovnocenné. FG Europe je zároveň metodické centrum pre expanziu FUTURE GENERATION do zahraničia. Preto FG EUROPE je vlastne dnes FUTURE GENERATION SLOVAKIA.

Zakladatelia FGE

Toto sú zakladatelia FGE, ktorí vytvorili našu organizáciu v roku 2014. Sú stále zapálení a pracujú na tom, aby študentom priniesli len tie najlepšie projekty.

Matúš JAROLÍN

Predseda FGE
Štatutár organizácie

Tomáš HAJDUŠEK

Mirka DUJIČOVÁ

Ľuboš KŇAZE