KONTAKT

Budúca Generácia Európy, o.z. (bežný názov „Future Generation Europe“)
Občianske združenie

Korešpondenčné sídlo: Nová 856/15, 958 04 Partizánske
IČO: 42375959
Zastúpené: Mgr. Matúš Jarolín – predseda
Oficiálny e-mail: info@futuregenerationeurope.eu
Tel. kontakt: +421 944 166 927 – Mgr. Matúš Jarolín – Predseda

DOKUMENTY OZ

VÝROČNÁ SPRÁVA

VÝROČNÁ SPRÁVA

VÝROČNÁ SPRÁVA

VÝROČNÁ SPRÁVA

VÝROČNÁ SPRÁVA

VÝROČNÁ SPRÁVA

VÝROČNÁ SPRÁVA

VÝROČNÁ SPRÁVA

VÝROČNÁ SPRÁVA

VÝROČNÁ SPRÁVA