Reflections on future

ERASMUS+ Key Action 2, Smallscale partnership projekt FGE v spolupráci s partnerom Reflections on Europe Poland

O našom projekteVýstupy projektu

REFLECTIONS ON FUTURE

S finančnou podporou Európskej únie, prostredníctvom programu ERASMUS+ realizujeme rozvojový program dobrovoľníkov FGE, spoločne s našimi partnermi z Poľska – Reflections on Europe.

Projekt trvá od septembra 2023 do decembra 2024.

Projekt vznikol s podporou Európskej únie

TÉMY PROJEKTU

Z

Tréningové kurzy pre našich pracovníkov s mládežou

V priebehu projektu sa uskutočnia tréningové stretnutia pre dobrovoľníkov FGE a Reflections on Europe. Tieto školenia sa budú konať na témy uvedené nižšie a to až do novembra 2024. Školenia budú realizované profesionálnymi školiteľmi.

Cieľom projektu je zabezpečiť čo najlepšie vedomosti tým, ktorí ich budú neskôr posúvať ďalej.

 

Z

PLNÁ KOOPERÁCIA S PARTNEROM Z POĽSKA

Všetko, čo sa bude diať na Slovensku, bude sa paralelne konať aj v Poľsku. Naši partneri budú zabezpečovať rovnaké tréningy a rovnaké príležitosti pre mladých ľudí.

Projekt sa bude konať prostredníctvom medzinárodných výmen, kedy sa budeme školiť v Poľsku a naši partneri prídu na Slovensko.

 

Z

TEST NADOBUDNUTÝCH SKILLS NA PRACTICE TRIALS

V priebehu projektu budú organizované tzv. praktické tréningy, nazývané Practice Trials. Čo to znamená? Oslovíme zástupcov našich cieľových skupín – stredoškolákov a vysokoškolákov – a snažíme sa im predstaviť témy našich školení a zlepšiť ich vedomosti.

Vďaka Practice Trials môžeme už počas projektu priamo pomôcť ostatným.

Očakávané výstupy projektu

Z

vyškolenie členov organizácií, zvýšenie kapacity a profesionalizácia,

Z

otestovanie kompetencií prostredníctvom Practice Trials, zapojenie cieľových skupín,

Z

implementácia inšpiratívnych postupov do práce s mládežou,

Z

pozitívny dopad na prácu s mládežou,

Z

podpora európskej spolupráce a hodnôt, výmena skúseností.

Reflections on Europe

Świętokrzyskie v Poľsku

Mladí ľudia bez ohľadu na vek

ROE je mimovládna organizácia, ktorá sa zaujíma o rôzne oblasti, vrátane Európskej únie, miestneho rozvoja, neformálneho vzdelávania, politiky pre mládež, kultúry, sociálnej aktivity a podnikania. Ich cieľom je zvýšiť vedomosti o Európskej únii a jej hodnotách a podporovať účasť mládeže v sociálnom, občianskom a politickom angažovaní

WEB

Ďalšie relevantné stránky

Náš tím

Domov

O nás