Vysoké riziko vyhorenia sa zvyšuje po celom svete

Vysoké riziko vyhorenia sa zvyšuje po celom svete

Podľa výskumu od spoločnosti Future Forum sa od jari 2021 zvýšil výskyt vyhorenia z pracovného stresu na historické maximum. Z 10 243 zamestnancov s plným pracovným úväzkom, ktorí pracujú v šiestich krajinách, vrátane Spojených štátov a Spojeného kráľovstva, viac ako 40% uviedlo, že sú vyhorení, čo Svetová zdravotnícka organizácia definuje ako zvýšenú duševnú vzdialenosť od práce, pocit vyčerpania a negativizmus.

Týchto 42% predstavuje nový rekord od začiatku merania vyhorenia práce spoločnosťou Future Forum v máji 2021. Vtedy 38% zamestnancov uviedlo, že sú vyhorení.

Dva typy ľudí sú však v oveľa väčšom riziku vyhorenia ako ostatní: ženy a pracovníci do 30 rokov. Takmer polovica (48%) 18 až 29-ročných uviedla, že sa cítia vyčerpanejší, v porovnaní so 40% rovesníkov vo veku nad 30 rokov, pričom ženy (46%) uviedli vyššiu úroveň vyhorenia ako muži (37%).

Nie je tu jediný dôvod, prečo vyhorenie zasahuje ženy a mladých pracujúcich, ale odborníci sa zhodujú, že prekrývajúce sa stresory pandémie Covid-19 a hospodárskej neistoty zhoršili stres a neangažovanosť v týchto skupinách.

Čo stresuje Generáciu Z a mladých mileniálov v práci?

Generácia Z a mladší mileniáli vstúpili na trh práce počas globálnej pandemickej krízy a obávajú sa stúpajúcej inflácie, recesie a intenzívneho geopolitického konfliktu.

Hoci tieto obavy sú rozšírené, úroveň stresu je výnimočne vysoká pre mladých ľudí, ktorí sú viac autonómni a často menia prácu.

„Starší mileniáli a Generácia Z boli vychovávaní vo veľkom tlaku, aby dosiahli veľké úspechy, ale začínajú svoje kariéry v chaotickom prostredí, kde majú malú autonómiu a slobodu nájsť zmysluplnú a dobre platenú prácu,“ hovorí Debbie Sorensen, psychologička z Denveru a uvádza ako hlavných prispievateľov k syndrómu vyhorenia: neustále sa meniace politiky návratu do kancelárie, narastajúci počet prepúšťaní a zastavenie náboru nových zamestnancov.

Pracovníci do 30 rokov majú tiež väčšiu úzkosť z prepúšťania, pretože novší, menej skúsení zamestnanci sú často medzi prvými, ktorí sú cieľom redukcie pracovných miest, upozorňuje Brian Elliott, výkonný líder Future Forum.

Všetko to spôsobuje, že Gen Z a mladí mileniáli sú vo svojom profesijnom živote menej uspokojení. Podľa údajov od spoločnosti Gallup z roku 2022 sa pracovníci do 35 rokov od svojich starších kolegov oveľa viac vzdialujú od svojich pracovných miest.

Zhoršujúci sa rozdiel vyhorenia podľa pohlavia

Ženy hlásia vyššie úrovne vyhorenia ako muži už niekoľko rokov a táto medzera sa od roku 2019 viac ako zdvojnásobila, informuje Gallup.

Vysvetlenie pre toto sa dá zhrnúť do rodových nerovností: Výskum ukázal, že ženy majú menšiu pravdepodobnosť na povýšenie ako muži, taktiež je pravdepodobné, že vedú rodiny s jedným rodičom a zaoberajú sa neplatenými (dobrovoľníckymi) prácami, čo môže zhoršiť vyhorenie.

Okrem toho je pravdepodobnejšie, že ženy pracujú v menej platených zamestnaniach, z ktorých niektoré, ako je medicína, sa v dôsledku pandémie stali „extrémne stresujúcimi“, hovorí Sorensen.

Elliott tiež poukazuje na zhoršujúcu sa starostlivosť o deti ako ďalší faktor, ktorý spôsobuje viac stresu a frustrácie pre ženy. „Nedostatok dostupnej a hlavne cenovo dostupnej starostlivosti o deti je jednou z hlavných príčin, prečo musia ženy a nie muži, odísť alebo meniť prácu,“ dodáva.

Ženám trvalo tri roky, kým sa zotavili zo strát v práci spôsobených pandémiou: Po prvýkrát od začiatku pandémie Covid-19 počet zamestnaných žien presahuje predpandemické čísla, uvádza najnovšia štatistika o pracovných miestach od pracovného Úradu v USA. Naopak, mužom trvalo menej ako dva roky, kým si získali svoje straty v práci späť, uvádza Národné centrum pre právo žien.

„Zatiaľ sme nemali čas zotaviť sa z traumy, ktorou sme si prešli v posledných niekoľkých rokoch,“ hovorí Sorensen.

„Ženy a mladí ľudia, najmä tí, si na seba kladú obrovský tlak, aby pokračovali v práci za každú cenu.“

Prevzaté zo zdroja.

Iveta Šurganová: Dobrý líder má v sebe akýsi magnet, ktorým k sebe priťahuje ostatných

Iveta Šurganová: Dobrý líder má v sebe akýsi magnet, ktorým k sebe priťahuje ostatných

Venuje sa témam, akými sú leadership, strategická komunikácia či negotiation. Vo voľných chvíľach trávi čas najmä s rodinou – správny work-life balance považuje za svoj veľký úspech. Iveta Šurganová pôsobí ako Finance Manager South East Europe v medzinárodnej logistickej spoločnosti DACHSER, taktiež aj ako mentorka 6. ročníka programu Lady Up.

„S úspechom rastie aj ego. A ego je veľmi nebezpečné. Vie nás zaslepiť. Vie priviesť úspešných tam, kde nikdy nechceli byť. Niektorí si to uvedomia, iní zas nie. S egom treba pracovať, dôležitá je pokora,“ hovorí Iveta Šurganová.

 

Čo podľa vás definuje silnú a úspešnú ženu?

Môj pohľad na silnú a úspešnú ženu sa mení a je ovplyvnený tým, ako sama v živote prežívam rôzne situácie – či už v súkromí, alebo v biznise. Silná žena je pre mňa tá, ktorá pozná samu seba, svoje plusy aj mínusy a je s nimi vysporiadaná. Dokáže čeliť životným výzvam a nevzdáva sa. Pozná cenu svojho času a podľa toho si určuje priority v živote. Taktiež vie, kedy má ostať a zabojovať, a kedy je čas odísť a sústrediť svoju energiu inde.

Cítite sa vždy ako silná žena?

Vždy nie. A je to tak v poriadku – aj to som sa musela naučiť. Sila pre mňa znamená byť vyrovnaná vo všetkých rolách, ktoré zastávam – manažérka, manželka, matka, kamarátka, dcéra. Nie som superhrdinka z akčných filmov, tiež mám dni, keď potrebujem pri sebe niekoho silnejšieho.

Prevláda na Slovensku stále stigma, majú to podľa vás ženy pri presadzovaní sa v porovnaní s mužmi ťažšie?

Podľa môjho názoru majú. Na rovnakú pozíciu musí žena vynaložiť oveľa viac energie a úsilia. Všeobecne platí, že vo vrcholovom manažmente je viac mužov ako žien. Získať si rešpekt mužských kolegov a udržať si svoju ženskú energiu je pre ženu zásadné, ak chce v biznis prostredí uspieť.

Na čo by sa mali zamerať mladé baby, ak chcú jedného dňa zastávať vedúce pozície?

Mali by si vytvoriť takú sieť kontaktov, z ktorej môžu čerpať inšpirácie. Ideálne, ak si nájdu vo svojom okolí inú úspešnú ženu, ktorá môže byť ich mentorkou. Budú sa posúvať osobnostne aj profesne. Určite je dôležité cibriť si svoje komunikačné zručnosti. Nebáť sa skúšať nové veci, ktoré im prídu do cesty a nepremárniť príležitosť.

Na základe čoho dokážeme rozoznať dobrého lídra?

Podľa jeho prístupu k ľuďom. Líder podporuje a vytvára priestor pre rast ostatných kolegov. Líder je pre mňa človek, ktorý hovorí o úspechoch vo forme „my“ namiesto „ja“. Ľudia ho rešpektujú prirodzene aj bez hierarchických vzťahov. Dobrý líder má v sebe akýsi magnet, ktorým k sebe priťahuje ostatných.

Do akej miery je schopnosť byť lídrom vrodená a akú rolu zohráva tréning, nadobudnuté skúsenosti?

Myslím si, že istá predispozícia je nám daná od narodenia. Lídrom buď ste, alebo nie ste. Tréning a skúsenosti potom formujú vaše líderské postoje.

Ako potom podľa vás vyzerá úspešný leadership?

Keď líder dokáže spojiť rôzne typológie a osobnosti ľudí. Spojí na prvý pohľad nespojiteľné ingrediencie jednotlivcov a vznikne z toho kulinárksy zážitok. Cítite odovzdanie, angažovanosť, vášeň a oheň v tíme. Takýto tím dokáže robiť zázraky. Vtedy vznikajú riešenia, o ktorých ste na začiatku ani netušili, že je možné ich zrealizovať. Tím ide za hranice toho, čo sa od neho očakáva. Znakom úspešného lídra je taktiež vedieť robiť rozhodnutia a niesť za ne  zodpovednosť. Toto je pre mňa úspešný leadership.

 

Naopak, v akých situáciách dochádza k zlyhaniu?

S úspechom rastie aj ego. A ego je veľmi nebezpečné. Vie nás zaslepiť. Vie priviesť úspešných tam, kde nikdy nechceli byť. Niektorí si to uvedomia, iní zas nie. S egom treba pracovať,  dôležitá je pokora. Líder sa v podstate musí rozvíjať a neustále posúvať. Nemôže si povedať – už dosť, teraz som dobrý líder.

Druhá vec je vyhorenie – prichádza potichu, nedáva o sebe vedieť. Tieto témy vnímam najčastejšie u úspešných ľudí. Je dobré, že dnes sa o nich už veľa hovorí.

Čo vám pomáha pri leadershipe vášho tímu? Akými hodnotami sa riadite v práci?

Považujem sa za náročného človeka, v mnohých ohľadoch som perfekcionistka. Neuspokojím sa s priemerným výsledkom. Preto je môj tím nastavený na dosahovanie nadštandardných výsledkov, a to dokážeme iba v prostredí, kde je prvoradý pocit dôvery, spolupatričnosti a bezpečia. Ľudia z môjho tímu vedia, že môžu za mnou prísť s akoukoľvek témou. Žiadna nie je zlá alebo hlúpa. Úspechy aj pády sú spoločné.

Tím sme preto, lebo máme silného tímového ducha. Robíme veci spoločne ako celok. Snažím sa obklopovať ľuďmi, ktorí v jednotlivých oblastiach vedia viac ako ja. Učíme sa od seba. Pre mňa je zásadný rešpekt – dávať ho aj prijímať. To platí v pracovnom aj súkromnom živote.

Dominika Pacigová, FG Europe

Stres, chaos, panika…ale stojí to zato!

Stres, chaos, panika…ale stojí to zato!

Bola som v treťom ročníku bakalárskeho štúdia, keď som sa rozhodla, že je na čase začať niečo robiť pre spoločnosť a určitým spôsobom si vyrovnať karmu (nie, nie som vrah ani nič podobné), a preto som sa rozhodla, že si nájdem organizáciu, v ktorej budem robiť dobrovoľníčku. V mojom okolí to nerobil absolútne nikto, ale ja som sa nedala a dlho googlila, pokiaľ som našla niečo, čo ma zaujalo. Svoju cestu dobrovoľníctva som započala v Trnave, konkrétne v Trnavskej nemocnici, kde som ako dobrovoľník chodila na detské oddelenie. Neskôr, po návrate zo zahraničia, som pôsobila ako právna pomoc v Centre pre obete násilia, kde som bola až do svojich magisterských promócií. Po zabývaní sa v Bratislave, som na facebookovej stránke pre ponuky stáži a pod. objavila správu nášho Matúša, že hľadajú ľudí do tímu FGE a ja som mala hneď dva dôvody mu napísať. Prvým bolo, že v oblasti práce s mládežou som ešte nevykonávala dobrovoľnícku činnosť a rada si rozširujem obzory a druhým dôvodom bolo, že Matúš mi bol podľa fotky strašne povedomý a trvalo mi pár hodín, kým som prišla nato, že sa poznáme z pracovného stretnutia a keď už som o ňom vedela všetko, čo bolo dostupné online, nevidela som dôvod, prečo to neskúsiť (:D). Projekt Lead Up, do ktorého som bola pridelená, mi bol veľmi sympatický a ľudia v tíme, boli veľmi zlatí (áno, aj ty Tomáš :D) a mňa to bavilo. Po pár mesiacoch môjho pôsobenia sa zo mňa stala projekt leaderka, čo so sebou prinieslo viac zodpovednosti, ale aj stresu a náročnosti. Skĺbiť totiž fulltime prácu, vlastný život, frajera a vedenie projektu je občas náročné, ale ten pocit, keď sú naši mentees spokojní a vidím na nich, že to malo pre nich význam a sú radi, že sa zapojili do projektu, je skvelý a stojí aj za tie chvíle, keď nenávidím všetky hostely Bratislavy a nedarí sa nám nájsť miestnosť na recepciu. Projekt Lead Up nemá význam iba pre mentees, ale ja pre nás ako organizátorov, nakoľko máme možnosť stretnúť veľmi veľa zaujímavých ľudí, či už mentorov, speakrov, ale aj samostných mentees, ktorí nám prinesú niečo nové do životov.

Preto hor sa do prihlasovania. Tešíme sa na Vás! 🙂

Prihláška do Lead Up 2019:
https://bit.ly/2FlfTh0

Marcela Vrabcová

Deväť dôvodov, pre ktoré by si mal ísť na Erasmus

Deväť dôvodov, pre ktoré by si mal ísť na Erasmus

Tápaš ulicami veľkomesta. Štúdium na škole ťa už tak nenapĺňa. Pri pomyslení na budúcnosť ti behá mráz po chrbte. Tvoji kamaráti sa so sklonenými hlavami vracajú z pracovných pohovorov. Najradšej by si sa zahrabal pod zem, aby si sa vyhol otázkam, čo s tebou bude po škole a kde sa vidíš o 5 rokov…

Nezúfaj! My našťastie poznáme riešenie! Je čas na zmenu! Budúcnosť prišla teraz, choď na Erasmus!

Ako Erasmák budeš vidieť svet novými očami, ľahšie sa presadíš v budúcnosti a babenke oproti v kupéčku zabrnkáš na správnu strunu. Chceš vedieť, aký budeš?

Profil Erasmáka:

1. Našiel si sa

Erasmus je okrem iného aj perfektný samospoznávací pobyt. Je čas spoznávať nielen svoje okolie, ale predovšetkým seba samého. Vieš kto si? Vieš čo chceš? Teraz už áno! Erasmus ťa hodil do vody zvanej život, odrazu sa už môžeš pokojne spoľahnúť aj na seba v akejkoľvek nepredvídateľnej situácii. Dokážeš vziať na seba zodpovednosť a poznáš svoje slabé aj silné stránky. Vieš, čo ťa baví, čo ti vyhovuje, čoho sa radšej vyvarovať a učíš sa zo svojich chýb. Skrátka, si úplne nový sebestačný človek, ktorý sa vo svete už nikdy nestratí.

2. Vyrástol si

Konečne si dospel! Pobyt v zahraničí ťa naučí k samostatnosti. Hoci to zo začiatku vôbec nevyzerá ako prechádzka ružovou záhradou, vždy lepšie ako v 20-tke bývať pod strechou rodičov a nemať žiadne súkromie. Veď sa len pozri na svojich rovesníkov, tí ani nevedia ako zapnúť práčku. Ten nespútaný pocit slobody a samostatnosti ťa navyše prinútil postarať sa sám o seba a sem tam si aj oprať či navariť. Spoznávaš novú krajinu a s ňou objavuješ aj nové chute. Zrazu sa z teba stáva odborník na paellu a otvoriť fľašu vína dokážeš aj bez vývrtky. Baby pozor! Sú z vás ženy do voza aj do koča.

3. Spoznaš nových ľudí

Tvoj okruh kamarátov sa z Anči zo susednej dediny a Joža z baru rozrastie o nespočetné množstvo nových známostí. Ba čo viac, môžeš sa pýšiť svojimi international kamarátmi, ktorí ťa vytiahnu z ulity a budú s tebou zdieľať rovnaké názory. Táto kultúrna diverzita ťa zároveň naučí ako zaobchádzať s ľuďmi, riešiť konfliktné situácie a najmä zahodiť predsudky. Si tolerantnejší voči okoliu a najlepšie vieš, že každý problém má svoje riešenie. Zmeškaný vlak a rada pri pokladni ťa nechajú chladným, povieš si, asi to tak malo byť. Radšej si spokojne brázdiš ulicami mesta a tešíš sa z každého nového dňa, lebo nikdy nevieš, čo ťa čaká za ďalším rohom.

4. Cestuješ

Z niektorých tvojich erasmusových známostí sa stanú kamaráti do dažďa a zásluhou dnešných úžasných výdobytkov ako sú sociálne siete, ostávaš s nimi naďalej v kontakte. Tým pádom sa ti naskytne oveľa viac príležitostí ako vycestovať do zahraničia, spoznávať nové krajiny, zatiaľ čo tvoje spriaznené duše z Erasmu ti srdečne poskytnú prístrešie a spravia free-guided tour po meste.

5. Ovládaš cudzie jazyky

Konečne máš príležitosť komunikovať jazykom krajiny, kde študuješ. So svojím spolubývajúcim z Nemecka si navyše oprášiš aj svoju starú slovnú zásobu z nemčiny a len aby si zapôsobil na spolužiačku, si schopný čo to zabľabotať aj po španielsky. Zrazu s ľahkosťou prepínaš z jedného jazyka do druhého a ani nechápeš, ako si práve zjednal tenisky na trhu a vybavil si zadarmo vstup na diskotéku. Staré otrepané klišé „škola života“ ti pripadá ako svätá mantra a už si nespomínaš na poslednú látku z hodiny, pretože odkedy si bol nútený začať žiť v cudzine od nuly, obohatilo ťa to a naučilo viac!

6. Si žiadaný

Na whatsappe ti bliká 6 správ, messanger už radšej ani neotváraš a pozvánky na eventy sa ti iba kopia. Si proste žiadaný spoločník! Nikde nesmieš chýbať! Počas Erasmu ťa na každom rohu sprevádzalo dobrodružstvo. So svojou spontánnosťou naďalej každého ohuruješ, si nevyčerpateľná studnica na príbehy a s ľahkosťou nadväzuješ nové známosti. Aj keď sa už niektorí tvoji priatelia (závidia ) tvária otrávene a predstierajú, že ťa počúvajú, faktom je, že Erasmus ťa poznačil na celý život. Si zaujímavý, scestovaný a nuda rozhodne nepatrí do tvojho slovníka!

7. Vážiš si maličkosti

Samozrejme, nie je všetko iba o cestovaní a party. Teraz keď si ďaleko od domova, tvoje hodnoty sa úplne obrátili a začneš si viac vážiť maličkosti. Už chápeš, že ku šťastiu stačí

skutočne málo a cestovať po Portugalsku sa dá aj s dvomi tričkami. Rovnako si uvedomuješ, že hoci je z teba iný človek, rodina a priatelia budú vždy na prvom mieste. Už si zabudol na všetky tie nezhody a hádky, budú sa ti zdať ako úplná strata času. A keď sa vrátiš domov, začneš si viac všímať ich pozitívne stránky a vaše vzťahy sa ešte viac utužia. To, že si trošku okúsil svet, ťa síce robí životaschopnejším, ale nikdy nezabúdaš na to, odkiaľ si svoju púť začal.

8. Svetový postoj

Stretol si ľudí z rôznych kútov sveta, počul neskutočné príbehy, zažil neopísateľné okamihy. To všetko ťa formuje a mení. Gratulujeme, vystúpil si zo svojej komfortnej zóny! Teraz vnímaš svet, ale aj vlastnú krajinu úplne inými očami. Hoci každý jeden sme iný, v konečnom dôsledku pochopíš, že predsa len sme rovnakí, sme ľudia! Život je zmena! Možno si to počul od otca, keď miesto slaných čipsov kúpil pre zmenu slaninové, ale pravdou je, že nové skúsenosti a zážitky, ktoré ti Erasmus ponúka ako na dlani, sú presne to, prečo sa oplatí žiť.

9. Máš super CVčko

Teraz si to zrekapituluj. Všetky tieto skvelé vlastnosti, ktoré máš teraz vo vačku ťa menia na ideálneho kandidáta na tvoju želanú pracovnú pozíciu. Žiadny zamestnávateľ neprehliadne v tvojom životopise fakt, že si študoval na zahraničnej univerzite. Automaticky to zvyšuje tvoje šance nájsť si lukratívnejšiu prácu. Dohovoríš sa cudzími jazykmi, každá prekážka predstavuje pre teba novú výzvu, vieš ako vycúvať z argumentu, si ľudskejší, priateľskejší a otvorenejší voči novým príležitostiam.

Vlastníš niečo, čo väčšina Slovákov nie. A vieš prečo? Pretože si bol na Erasme!!!

Prestaň sa utápať v žiali a skláňať hlávku pred počítačom. Tvoja budúcnosť nikdy nebola jasnejšia. Zmena a rôznorodosť sú korením života. Tak zamiešaj aj ty tie správne ingrediencie a choď na Erasmus!

 

Zdroj: ESN

Čo sabotuje tvoj úspech?

Čo sabotuje tvoj úspech?

Hanna Fitz, ktorá pôsobí ako koučka podnikania a vývoja vlastnej značky, identifikovala tri seba-sabotujúce zóny, ktoré bránia väčšine žien dosiahnuť svoje úspechy. Sama si spomína, keď sa cítila akoby zaseknutá. Hovorí, že to nebolo preto, že by nepracovala dostatočne tvrdo na svojom sne vytvoriť vlastnú značku. Bolo to preto, že sa nachádzala v jednej z nasledujúcich zón, ktoré potláčali jej potenciál a možnosť viesť život, po ktorom túžila.
<div class="oddelovac"></div>
Zóna strednej triedy Možno už máš zariadený pomerne dobrý život, ale vnútri sa cítiš nenaplnená pretože si si nesplnila svoj podnikateľský sen a nerobíš prácu, ktorú miluješ. I keď by si chcela viac, máš dosť na to, aby si sa cítila spokojná a práve to ti bráni v podstúpení rizika a v snažení posunúť sa ďalej. Si presvedčená, že tvoj život je lepší ako život väčšiny a odsúvaš nabok svoje nenaplnené pocity, zostávajúc tam, kde si. Hovorí sa tomu komfortná zóna. Či už svoj cieľ dosiahneš alebo nie, prežiješ, hoci tvoja túžba zostane nenaplnená. Zóna prijatia Možno, že naozaj nedokážeš nájsť cestu von zo svojej súčasnej situácie a to ťa dostalo do súladu s tvojimi skutočnými túžbami. Pravdepodobne si sa už zmierila s tým, že je to dobré tak, ako to je a že sa tvoje sny nikdy nesplnia. Možno si už skúsila všetko a nič nevyšlo. Možno ti niekto povedal, že tvoje sny nie sú realistické alebo nikto z tvojej rodiny nikdy nedokázal to, čo sa snažíš dosiahnuť ty. Takže sa s tým zmieriš. Kedysi ti to lámalo srdce, dnes však už začínaš akceptovať, že tvoj vysnený život je mimo tvojho dosahu, aj keď niekde vo vnútri vieš, že to nie je pravda. Zóna záchrany Tajne dúfaš, že ťa niekto príde zachrániť. Niekto ťa objaví a nastane tvoj veľký zlom. Možno dúfaš, že do teba niekto investuje peniaze, pretože nevidíš cestu, ako by si to mohla zvládnuť sama. Je to syndróm „princa na bielom koni“, na ktorého väčšina žien čaká, hoci vo vnútri si divokou a odhodlanou ženou, ktorá vie, že môže mať na svete reálny vplyv. Avšak zatiaľ čo čakáš na záchrannú misiu alebo na veľký zlom, vyhýbaš sa prijatiu akýchkoľvek opatrení potrebných na splnenie tvojho sna. Čo ťa drží späť?  Výzva v každom z týchto scenárov spočíva v tom, že žiješ život, o ktorom vieš, že nie je určený pre teba. Cítiš, že volanie pustiť sa do vlastného podnikania by mohlo ovplyvniť životy ľudí, spoločnosť, ba dokonca celý svet. Avšak všetko, čo si doteraz skúsila buď nevyšlo, alebo možno iba na chvíľu, a potom si sa znovu ocitla na začiatku. Raz si hore a raz dole. Niekedy sa cítiš dobre, ale ten silný vnútorný pocit nenaplnenia a neúspechu sa neustále vracia. Za týmto všetkým sa skrýva jediný dôvod a tým je strach. Strach z riskovania, strach zo zlyhania, strach zo záväzku, zo sklamania druhých a zo zodpovednosti. Dokonca sa môžeš báť aj vlastnej sily a toho, akou skvelou sa môžeš stať, ak vystúpiš z radu. Môžeš sa taktiež báť, že ťa niektorí ľudia opustia alebo že toho budeš musieť zvládnuť príliš veľa, ak sa veci dajú do pohybu. Niekedy sa bojíme vlastných snov a vnútorný hlas nám nahovára, že si ich nezaslúžime. Ži svoj sen Ale ty si zaslúžiš všetko, po čom túžiš a viac. Tvoje schopnosti, vášeň a expertíza sú určené na to, aby ovplyvnili svet. Sama si si dĺžna šancu na úspech, takže sa musíš zaviazať prijať opatrenia na budovanie svojej značky, s ktorou sa chceš podeliť so svetom. Hana hovorí, že sa taktiež bála, keď začínala svoje podnikanie pred siedmimi rokmi. Nahovárala si, že by mohla radšej ušetriť peniaze, ísť na dovolenku alebo si kúpiť oblečenie. Chvíľu tomu verila, ale jej túžby boli neúprosné. „Bola som unavená z toho, že som nežila svoj sen. Unavená z toho, že som stála na okraji a sledovala ako ostatní vytvárali to, po čom som túžila. Vedela som, že nebudem spokojná, kým nebudem žiť svoju vášeň a nevytvorím značku, na ktorú budem hrdá. Takže jedného dňa som vyliezla zo svojej ulity a založila vlastnú konzultantskú spoločnosť a dnes online podnikanie. Od tej doby som pracovala s uznávanými značkami a ženami na medzinárodnej úrovni. Keby som neodpovedala na svoje vnútorné volanie, nepostavila sa strachu a neskúsila šťastie, prišla by som o možnosť ovlyvniť životy a podnikanie v celosvetovom meradle. Predovšetkým by som však prišla o prácu, ktorú milujem a hľadala ten pocit naplnenia, ktorý cítim dnes.V ktorej zóne sa nachádzaš ty? Si pripravená výjsť zo svojej seba-sabotujúcej zóny a viesť zmysluplný život? Každé rozhodnutie, ktoré urobíš, formuje tvoju budúcnosť. Máš možnosť vybrať si život, aký chceš žiť. Ak budeš nasledovať svoje túžby a dáš do toho všetko, čo máš v sebe, každý deň sa stane viac naplňujúcejším, ako ten predchádzajúci. Nenechaj si ujsť príležitosť ovplyvniť svet. Nenechaj si ujsť šancu na vybudovanie svojej značky na svetovej úrovni v oblasti, pre ktorú si zapálená. Ale predovšetkým, nenechaj si ujsť príležitosť stať sa ženou, o ktorej ste vždy snívala, že sa staneš. Tento článok sme našli na stránke Goalcast – live the impossible. Preložila Lenka Kubatková.