Ešte stále nevieš, čo by si chcel študovať? Alebo sa len rozhoduješ, kam by si chcel ísť? Správny výber vysokej školy a študijného odboru je pre každého študenta nesmierne dôležitý.

Na čo by sa mal študent pri výbere vysokej školy sústrediť?

Pri výbere vysokej školy je pre každého študenta dôležité, aby vedel, čomu by sa chcel v budúcnosti venovať. „Študent by sa mal zamerať na svoje záujmy, intelektové schopnosti a osobnostné vlastnosti. Mal by sa zamyslieť nad tým, ako si predstavuje svoju budúcnosť a aké má schopnosti učiť sa. Mal by vychádzať z poznania vlastných možností a prianí, aby sa mu na vysokej škole páčilo a aby mal radosť z nového poznávania,“ objasnila školská psychologička Gabriela Herényiová.

Mnohí študenti sa však pri výbere vysokej školy dopúšťajú chýb, na ktoré zvyknú s odstupom času doplatiť. „Najväčšou chybou je nevhodný výber školy kvôli titulu. Ak škola, prípadne odbor študenta nebaví, odporúčam, aby využil čas napríklad na učenie sa cudzích jazykov alebo na iné činnosti, ktoré ho bavia,“ skonštatovala školská psychologička. 

Ďalšou chybou môže byť perfekcionizmus študentov. „Stáva sa, že študenti nezvládnu nápor množstva poznatkov a požiadaviek už v prvom ročníku štúdia na vysokej škole. Výber nevhodnej vysokej školy môže priviesť študenta až na psychiatrické oddelenie, prípadne môže dôjsť aj k hospitalizácii. Stáva sa to najmä pri študentoch, ktorí mali na strednej škole samé jednotky,“ dodala Herényiová.

Ako zistím, čo ma naozaj baví?

Študenti stredných škôl majú vďaka organizácii Future Generation Europe možnosť vyskúšať si život na vysokej škole. „Tak, ako dnešní študenti, aj ja som bol frustrovaný tým, čo sa deje po maturite. Dokonca som sa radil k šialencom, ktorí si podali prihlášku až na jedenásť vysokých škôl, pretože mi chýbala možnosť zistiť, ako to na danej vysokej škole vyzerá ešte pred podaním si prihlášky,“ vysvetľuje vznik projektu MiniErasmus predseda a zakladateľ organizácie Future Generation Europe Matúš Jarolín.

Cieľom projektu je pripraviť mladých ľudí na budúcnosť. „Nehovoríme študentom, aby išli na danú vysokú školu, pretože je tam dobre. Ako jedni z mála sa ich pýtame, prečo práve tam chcú ísť a či je to pre nich dobrá voľba. Študentom hovoríme, že ide o ich budúcnosť, a preto by mali urobiť zodpovedné rozhodnutie, aj keď to nie je vždy jednoduché. Bližšie skúsenosti či objektívne informácie získajú aj vďaka projektu MiniErasmus,“ doplnil Jarolín.

Stredoškoláci, ktorí si vyskúšali, ako to funguje na vysokej škole Týždňový „pobyt“ na vysokej škole pomohol mnohým stredoškolákom pri rozhodovaní sa. „MiniErasmus je skvelá príležitosť, ako sa zorientovať v širokej ponuke vysokých škôl. Študenti majú možnosť spoznať nových ľudí a nadviazať nové kontakty. Vďaka workshopom, ktoré sú súčasťou projektu, si stredoškoláci dokážu ľahšie vybrať svoju vysnívanú školu či vysnívané povolanie,“ prezradila Viera Paulovová. „Vyskúšala som si týždeň na Paneurópskej vysokej škole v odbore psychológia. Vďaka projektu MiniErasmus som zistila, že ma psychológia baví. V dnešných dňoch ju študujem v Košiciach,“ pridala sa Janka Gajdošová.