Každý príbeh má svoj začiatok

Objav náš príbeh

Príbeh organizácie Future Generation Europe začal myšlienkou, že mladým ľuďom chýba zreteľný prehľad v možnostiach a príležitostiach, ktoré sa dnes na nich valia zo všetkých strán. Prehľad v týchto informáciách dokáže viesť nie len k úspechu v pracovnom živote ale aj osobnej spokojnosti.
I keď organizácia bola oficiálne založená až 05.01.2015, práca na projektoch FGE začala už o niečo skôr. Prvotnú činnosť tak zakladatelia Matúš Jarolín, Tomáš Hajdušek a Katarína Jankovičová začali už počas pôsobenia v medzinárodnej študentskej sieti Erasmus Student Network Slovenská republika (ESN SK) teda v lete 2014. Ešte počas pôsobenia v ESN tak prvý krát vznikol projekt Mini-Erasmus (november 2014) a projekt EuroSchool (jeseň 2014).

Nakoľko cieľová skupina ESN sú študenti ERASMUS+, a cieľová skupina vyššie uvedených projektov sú žiaci stredných škôl, vznikla v januári 2015 nová značka – Future Generation Europe.
Napriek krátkej existencií dokázala organizácia Future Generation Europe dosiahnuť niekoľko skvelých úspechov. Už v marci 2015 sa podarilo FGE stať sa národným víťazom prestížnej Ceny Karola Veľkého 2015, ktorú každoročne udeľuje Európsky parlament v nemeckom Aachene. Ešte v ten istý mesiac spustilo FGE ďalší projekt – mentorský program Lead Up, nad ktorým záštitu prevzal pán prezident Andrej Kiska.

Do konca roka 2015 dokázalo FGE zastabilizovať projekt Mini-Erasmus a prvý krát ho ponúknuť naraz okolo 550 žiakom z celého Slovenska. Okrem toho, projekt Lead Up získal pre svoju činnosť generálneho partnera – Nadáciu ESET.

V roku 2016 FGE pokračovalo vo svojej činnosti na hlavných projektoch. Vďaka podpore Nadácie ESET sa Lead Up tešil prvým spoločným stretnutiam pre nadaných mentees. Svetlo sveta uzrela aj prvá recepcia projektu Lead Up, kde boli pozvaní mnohí prominentní hostia a úspešné osobnosti. Projekt Mini-Erasmus potvrdil svoju dôležitosť štvrtým kolom v mesiaci apríl 2016. Vyslaním delegácie do Štrasburgu a Bruselu, FG Europe začalo pracovať aj na Európskych kontaktoch a možnosti expandovať do zahraničia.

Po zásadnom rozšírení interného tímu, sa v auguste 2016 činnosť rozšírila o nový mentorský program – Lady Up. Tento 1 on 1 mentorský program sa zameriava na mentoring mladých dievčat, ktoré chcú uspieť vo svete biznisu a podnikania. Spolu s projektom Lead Up odštartoval na jeseň svoje pokračovanie. Po novembrovom kole Mini-Erasmus sa organizácia rozhodla učiniť zásadné rozhodnutie – zrušiť jarný Mini-Erasmus a venovať sa len jesennému.

V septembri 2016 FGE získalo ocenenie Národnej ceny kariérového poradenstva 2016 za inovatívny prístup v poskytovaní poradenstva žiakom stredných škôl. Cenu udeľuje centrum Euroguidance – SAAIC.

Rozhodnutím zrušiť jarný Mini-Erasmus sa pre organizáciu otvorila nová etapa tvorivej činnosti. Činnosť organizácie rozšíril mentorský program Wake Up, ktorý sa zameriava na prekonanie mentálnej bariéry prvého kroku k úspechu. FGE sa rozhodlo vyplávať aj do nových morí – prípravou comeback projektu pre zahraničných Slovákov – Back from Abroad, ktorý podporila Nadácia ESET.

Všetky tieto nové koncepty sa začali realizovať popri stabilnej činnosti projektov Lead Up a Lady Up. Veľkým úspechom pre projekt Lady Up bolo získanie finančnej podpory Accenture nadačného fondu – Nadácia Pontis.

V apríli 2017 sa organizácií dostalo veľkej pocte. Projekt Mini-Erasmus bol nominovaný do finálnej nominácie súťaže Dobrovoľník roka 2016, v kategórií Dobrovoľnícky projekt roka. Napriek tomu, že projekt nevyhral, dostať sa do finálnej nominácie bolo veľké víťazstvo. Cenu organizuje dobrovoľnícke centrum CARDO.

Do leta 2017, FGE pomohlo vyše 2.500 žiakom a študentom z celého Slovenska. Na činnosti FGE sa podieľa okolo 30 dobrovoľníkov – mladých pracujúcich a VŠ študentov, ktorí obetujú svoj čas preto, aby pomohli budúcej generácií.

FGE pokračovalo vo svojej činnosti v roku 2018. Tento rok pre nás značil vznik mnohých projektov organizácie. Dokončili sme úspešne projekt Back from Abroad a začali pracovať na nových ročníkoch projektov Lead Up, Lady Up, Wake Up, MiniErasmus a Networking Night. 

Našu činnosť rozšírili projekty Youth 2 Business, Success is Free. Tieto projekty boli určené pre študentov VŠ. Cieľom FGE bolo už v tomto roku poskytnúť rovnaký štandard projektov aj pre túto cieľovú skupinu.

Počas leta sme začali rozvíjať aj naše regióny – Banská Bystrica a Košice. Vybudovali sme tu projektu Born to Succeed a ERASMUS+ RoleModels.

Na jeseň sme začali koncipovať súťaž Bermudia. V danom roku sa naša pomoc rozšírila už na 3500 študentov. Nastal tak čas posunúť sa za hranice. Na jeseň 2018 sa konečne prvý krát zorganizoval projekt MiniErasmus v Brne. Nasledovala expanzia do Prahy v roku 2019.

Internú činnosť sme rozvinuli cez interný projekt FGE Days.

V roku 2019 pokračovala činnosť FGE v štandardných spoluprácach s partnermi. Naša organizácia sa tak dlhodobo stablizovala na poli vzdelávacích projektov. Projekt Lead Up začal svoje ďalšie kolo s podporou Nadácie ESET spoločne s projektom MiniErasmus. V roku 2019 sme takteiž zabezpečovali projekt Lady Up a Wake Up pre študentov.

Aj keď sme sa rozhodli veľa vecí zmeniť, naša činnosť stále pokračovala tak ako predtým. V roku 2019 sme sa rozhodli sústrediť na kvalitu namiesto kvantitu projektov. Dokázali sme tak zabezpečiť väčšiu kvalitu našich štandardných projektov.

Interne sme sa rozhodli podstatne vymedziť našu novú dlhodobú víziu. Počas FGE Days sme stanovili za náš cieľ “pripraviť mladých na budúcnosť”. Vymedzili sme si tak cieľ pripravovať mladých na budúce rozhodnutia v kariére prostredníctvom vhodných prostriedkov v poradenstve. FGE tento princíp zabezpečovalo na Slovensku a v Českej republike, kde sme opäť zorganizovali projekt MiniErasmus v marci a novembri. Náš dosah sa tak rozšíril na vyše 4500 študentov.