Projekt MiniErasmus
Informácia pre stredné školy

 

Informácia pre zástupcov a zamestnancov stredných škôl

Formálne registrácia na projekt NIE JE POTREBNÁ!

Účasť Vašich žiakov na projekte MiniErasmus nepodlieha žiadnej formálnej registrácií ani zmluvnej povinnosti. Radi príjmeme akéhokoľvek žiaka zo stredných škôl na Slovensku pokiaľ splní oficiálne podmienky.

V našej registrácií nájdete zoznam stredných skôl (bude zverejnená na jar 2023). NEJEDNÁ sa o zoznam prihlásených stredných škôl. Jedná sa o zoznam všetkých stredných škôl na Slovensku, vypracovaný na základe registrov Centra vedecko-technických informácií SR.

V prípade, ak sa Vaša škola nenechádza v zozname, kontaktujte nás na mini.erasmus@futuregenerationeurope.eu.

Aj napriek nezahrnutiu školy v zozname sa Vaši žiaci môžu hlásiť do programu. Stačí, ak vo výbere zaznačia políčko “iné”. Následne v ďalšej otázke uvedú názov Vašej školy.

Schvaľovanie žiakov na projekt

Nie je pre nás možné zabezpečiť priamu spoluprácu so skoro 700 strednými školami na Slovensku. Preto sa do nášho projektu môžu prihlásiť všetci študenti, ktorí majú záujem o MiniErasmus. Bez súhlasu Vás a Vašej školy to však samozrejme nepôjde. Preto po spracovaní zoznamu vybraných študentov (t.j. ktorých sme na základe individuálneho prihlásenia vybrali) Vás buď budú kontaktovať priamo Vaši žiaci alebo my na základe nižšie uvedených situácií.

SITUÁCIA A

Ak viete, že sa plánujú Vaši žiaci zúčastniť projektu MiniErasmus a
pokiaľ si želáte, aby sme Vám dali vopred schváliť zoznam vybraných študentov na projekt bez ohľadu na počet koľko ich bude
, prosíme oznámte nám to na e-mail mini.erasmus@futuregenerationeurope.eu.

SITUÁCIA B

Pokiaľ by ste nám neoznámili, že chcete zasielať zoznam vybraných žiakov v zmysle situácie A a pokiaľ z Vašej školy sa nám prihlásia a vyberieme 7 a menej žiakov, požiadame žiakov aby si vyriešili súhlas z Vašej strany individuálne.

SITUÁCIA C

Pokiaľ vyberieme väčší počet žiakov ako 7, budeme Vám daný zoznam zasielať na verejné alebo dohodnuté e-mailové adresy na schválenie. Následne Vás prosíme o súčinnosť a oznámenie, ktorých žiakov môžeme prijať na projekt.

Uvoľnenie žiakov z vyučovania

Projekt sa koná v Bratislave.

V prípade, ak Vaši študenti sa zúčastňujú projektu v meste, ktoré je tak vzdialené, že nemôžu dochádzať z miesta trvalého pobytu, prosíme Vás o uvoľnenie študenta od pondelka do štvrtka. Štvrtok je logistický deň na dopravu domov.

V prípade, ak sa Vaši študenti zúčastňujú projektu v meste, ktoré je tak vzdialené, že môžu dochádzať z miesta trvalého pobytu, prosíme Vás o uvoľnenie študenta od pondelka do stredy.