MINIERASMUS

informácia pre zástupcov a zamestnancov stredných škôl

Formálne registrácia na projekt NIE JE POTREBNÁ!

MINIERASMUS

informácia pre zástupcov a zamestnancov stredných škôl

Formálne registrácia na projekt NIE JE POTREBNÁ!

Účasť Vašich žiakov na projekte MiniErasmus nepodlieha žiadnej formálnej registrácií ani zmluvnej povinnosti. Radi príjmeme akéhokoľvek žiaka zo stredných škôl na Slovensku pokiaľ splní oficiálne podmienky.

„MINIERASMUS JE TU
PRE VŠETKÝCH BEZ ROZDIELU“

V našej registrácií nájdete zoznam stredných skôl. NEJEDNÁ sa o zoznam prihlásených stredných škôl. Jedná sa o zoznam všetkých škôlv sieti, vypracovaný na základe registrov Centra vedecko-technických informácií SR.

V prípade, ak sa Vaša škola nenechádza v zozname, kontaktujte nás na
mini.erasmus@futuregenerationeurope.eu.

Aj napriek nezahrnutiu školy v zozname sa Vaši žiaci môžu hlásiť do programu. Stačí, ak vo výbere zaznačia políčko “iné”.

Účasť Vašich žiakov na projekte MiniErasmus nepodlieha žiadnej formálnej registrácií ani zmluvnej povinnosti. Radi príjmeme akéhokoľvek žiaka zo stredných škôl na Slovensku pokiaľ splní oficiálne podmienky.

„MINIERASMUS JE TU
PRE VŠETKÝCH BEZ ROZDIELU“

V našej registrácií nájdete zoznam stredných skôl. NEJEDNÁ sa o zoznam prihlásených stredných škôl. Jedná sa o zoznam všetkých škôlv sieti, vypracovaný na základe registrov Centra vedecko-technických informácií SR.

V prípade, ak sa Vaša škola nenechádza v zozname, kontaktujte nás na
mini.erasmus@futuregenerationeurope.eu.

Aj napriek nezahrnutiu školy v zozname sa Vaši žiaci môžu hlásiť do programu. Stačí, ak vo výbere zaznačia políčko “iné”.

Schvaľovanie žiakov na projekt


Nie je pre nás možné zabezpečiť priamu spoluprácu so skoro 700 strednými školami na Slovensku. Preto sa do nášho projektu môžu prihlásiť všetci študenti, ktorí majú záujem o MiniErasmus. Bez súhlasu Vás a Vašej školy to však samozrejme nepôjde. Po spracovaní zoznamu vybraných študentov, teda tých, ktorých sme na základe individuálneho prihlásenia vybrali, buď Vás budú kontaktovať priamo Vaši žiaci, alebo my na základe situácií, ktoré budú uvedené nižšie.

PRI SCHVAĽOVANÍ MôŽU VZNIKNÚŤ Situácie

A
B
C

Ak viete, že sa plánujú Vaši žiaci zúčastniť projektu MiniErasmus a pokiaľ si želáte, aby sme Vám dali vopred schváliť zoznam vybraných študentov na projekt bez ohľadu na počet koľko ich bude, prosíme oznámte nám to na e-mail.

Pokiaľ by ste nám neoznámili, že chcete zasielať zoznam vybraných žiakov v zmysle situácie A a pokiaľ z Vašej školy sa nám prihlásia a vyberieme 10 a menej žiakov, požiadame žiakov aby si vyriešili súhlas z Vašej strany individuálne.

Pokiaľ vyberieme väčší počet žiakov ako 10, budeme Vám daný zoznam zasielať na verejné alebo dohodnuté e-mailové adresy na schválenie. Následne Vás prosíme o súčinnosť a oznámenie, ktorých žiakov môžeme prijať na projekt.

PRI SCHVAĽOVANÍ MôŽU VZNIKNÚŤ Situácie

A

Ak viete, že sa plánujú Vaši žiaci zúčastniť projektu MiniErasmus a pokiaľ si želáte, aby sme Vám dali vopred schváliť zoznam vybraných študentov na projekt bez ohľadu na počet koľko ich bude, prosíme oznámte nám to na e-mail.

B

Pokiaľ by ste nám neoznámili, že chcete zasielať zoznam vybraných žiakov v zmysle situácie A a pokiaľ z Vašej školy sa nám prihlásia a vyberieme 10 a menej žiakov, požiadame žiakov aby si vyriešili súhlas z Vašej strany individuálne.

C

Pokiaľ vyberieme väčší počet žiakov ako 10, budeme Vám daný zoznam zasielať na verejné alebo dohodnuté e-mailové adresy na schválenie. Následne Vás prosíme o súčinnosť a oznámenie, ktorých žiakov môžeme prijať na projekt.

Uvoľnenie žiakov z vyučovania

 

Projekt sa koná v Bratislave a ostatných označených mestách na stránke VŠ.

V prípade, ak sa Vaši študenti zúčastňujú projektu v meste, ktoré je tak vzdialené, že nemôžu dochádzať z miesta trvalého pobytu, prosíme Vás o uvoľnenie študenta od pondelka do štvrtka. Štvrtok je logistický deň na dopravu domov.

V prípade, ak sa Vaši študenti zúčastňujú projektu v meste, ktoré je tak vzdialené, že môžu dochádzať z miesta trvalého pobytu, prosíme Vás o uvoľnenie študenta od pondelka do stredy.

 

MiniErasmus

Vysoké školy

Domov