MINIERASMUS

Chceš sa stať tútorom projektu a sprevádzať žiakov na fakulte?

Rozhodol by si sa pre tú istú vysokú školu opäť, keby si ju mohol pozrieť pred podaním prihlášky? Pamätáš si ešte, keď si bol na strednej a hľadal všetky dostupné nejasné informácie o budúcom pôsobisku? A tá neistota – čo ak si vyberiem nesprávne?

„ROZHODOL BY SI SA PRE Tú ISTú VYSOKú ŠKOLU OPäŤ?“

My sme už naše rozhodnutia spravili. Či správne alebo nie, ukáže len čas.
Príležitosť aká tu pre nás nebola, tu však je dnes a my ti projektom MiniErasmus  v zmysle hesla “študenti pomáhajú študentom” umožňujeme pomôcť dnešným žiakom stredných škôl vybrať si správne a zažiť skvelý eventový týždeň.

Čo je treba? Prečítaj si nasledovné riadky a pridaj sa k nám ako tútor. Nemusíš byť odborník na kariérové poradenstvo. Nám a žiakom stačí, ak budeš sám sebou – tútorom stredoškolákov projektu MiniErasmus.

Rozhodol by si sa pre tú istú vysokú školu opäť, keby si ju mohol pozrieť pred podaním prihlášky? Pamätáš si ešte, keď si bol na strednej a hľadal všetky dostupné nejasné informácie o budúcom pôsobisku? A tá neistota – čo ak si vyberiem nesprávne?

„ROZHODOL BY SI SA PRE Tú ISTú VYSOKú ŠKOLU OPäŤ?“

My sme už naše rozhodnutia spravili. Či správne alebo nie, ukáže len čas.
Príležitosť aká tu pre nás nebola, tu však je dnes a my ti projektom MiniErasmus  v zmysle hesla “študenti pomáhajú študentom” umožňujeme pomôcť dnešným žiakom stredných škôl vybrať si správne a zažiť skvelý eventový týždeň.

Čo je treba? Prečítaj si nasledovné riadky a pridaj sa k nám ako tútor. Nemusíš byť odborník na kariérové poradenstvo. Nám a žiakom stačí, ak budeš sám sebou – tútorom stredoškolákov projektu MiniErasmus.

kto je tútor?

Tútor je študent vysokej školy (akéhokoľvek ročníka, napr. aj doktorand), ktorý komunikuje a pomáha účastníkovi projektu – stredoškolákovi pred a počas projektu. Dobrý tútor si dokáže vytvoriť väzbu s účastníkom a zlepšiť mu tak zážitok z celého projektu.

kto SA MôŽE
STAŤ TÚTOROM?

Každý študent VŠ, kto má záujem a chuť zapojiť sa do projektu, naučiť sa niečo nové a spoznať nových ľudí a situácie. A zároveň je ochotný poradiť a obetovať trošku svojho voľného času.

 

AKÁ JE ÚLOHA TÚTORA?

 

Ako tútor dostaneš kontakt na jedného alebo viacerých stredoškolákov (účastníkov projektu). Tvojou úlohou bude s nimi komunikovať (už v období pre začiatkom projektu) a počas projektu sa o nich trošku „postarať“. Priblížiš im štúdium, porozprávaš im o profesoroch a predmetoch, prípadne im dáš nejaké tipy. Účastníkov, ktorí nepochádzajú z miesta konania projektu, vyzdvihneš v nedeľu na stanici a v pondelok ich odprevadíš na fakultu. Počas trvania projektu im ukážeš budovu školy, pomôžeš im zorientovať sa a môžeš ich previesť aj po meste. Všetky podrobné informácie sa dozvieš z manuálu, ktorý zasielame prostredníctvom e-mailovej komunikácie.

„Považuj to za príležitosť dať radu o štúdiu na vysokej škole svojmu mladšiemu JA.“

Na koho sa počas projektu budem môcť obrátiť?

 

Na každej fakulte je koordinátor tútorov, ktorý organizuje všetkých tútorov na fakulte a prednostne komunikuje s organizátormi v prípade problémov alebo potreby. O tom, kto je koordinátorom tútorov na Vašej fakulte sa dozvieš v predstihu, ešte pred projektom. V prípade akýkoľvek nejasností sa samozrejme môžeš obrátiť aj priamo na organizátorov projektu.

MINIERASMUS

NOVEMBER 2024

Registráciu pre tútorov otvorená opäť na jeseň! Neváhaj a pomôž tvojmu mladšiemu JA už dnes!

MINIERASMUS

NOVEMBER 2024

 

Registráciu pre tútorov otvorená opäť na jeseň! Neváhaj a pomôž tvojmu mladšiemu JA už dnes!

HĽADÁŠ

NOVú VÝZVU?

MiniErasmus

Vysoké školy

Domov