PONUKA MENTOROV

Tu spoznáš mentorov projektu KOMPAS v akad. roku 2023/2024

Kristína Gáliková
Michal Rovňan
Patrik Dolinský
Szabina Némethová
Dalibor Slávik
Daniela Piršelová
Gabriel Hradílek
Ivan Hromada
Juraj Sasko
Marta Fandlová
Katarína Fitala
Silvia Milová
Valéria Frázová
Kristína Gáliková
Michal Rovňan
Patrik Dolinský
Szabina Némethová
Dalibor Slávik
Daniela Piršelová
Gabriel Hradílek
Ivan Hromada
Juraj Sasko
Marta Fandlová
Katarína Fitala
Silvia Milová
Valéria Frázová

Stále rozširujúcu ponuku mentorov KOMPAS zastrešujeme spoločne s platformou GROWNI.

REGISTRUJ SA DO KOMPASU DNES!

Účasť na projekte je spoplatená účastníckym poplatkom 80,- EUR. Finančné prostriedky sú použité na úhradu nákladov projektu v zmysle stanov. Čím skôr sa registruješ, tým viac plánovaných príležitostí v projekte stihneš. Naskoč teda do vlaku už DNES. Pred registráciou si prečítaj účastnícke podmienky.

Registrácia

Kompas Tím

Domov