Petra Jankovská – je magisterka štúdia v odbore bezpečnostné štúdia na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a momentálne študuje aj ako doktorandka. Niekoľko rokov sa popri škole venovala projektovému manažmentu, v ktorom pokračuje aj naďalej. Pracuje ako projektová asistentka v organizácii Mareena v Bratislave a od februára 2018 je súčasťou FGE, kde pracuje na projekte MiniErasmus a Networking Night.

Ak chceš byť ako Petra čítaj ďalej.

Ako si sa dozvedela o FGE?

O Future Generation Europe som sa dozvedela od mojej známej, ktorú poznám z inej študentskej organizácie. Na sociálnej sieti zverejnila ponuku pridať sa do novovznikajúceho regionálneho tímu v Banskej Bystrici. V tom čase sa zrovna blížil ku koncu môj Erasmus vo Varšave a ja som rozmýšľala, čomu by som sa mohla venovať po návrate. Bola to teda ideálna príležitosť.

Prečo si sa rozhodla byť súčasťou FGE?

Predovšetkým preto, lebo som rada súčasťou aktívnej komunity mladých ľudí, ktorí sa neboja svoje myšlienky premeniť na realitu. Je pre mňa nesmierne motivujúce, keď vidím, ako študent alebo mladý absolvent, môže zodpovedať za vlastný tím ľudí, ktorý pracuje na projekte s dosahom na stovky žiakov a nevidí žiadne prekážky.

Aká je tvoja pozícia vo FGE?Ako som už spomínala, začínala som v regionálnom tíme, v rámci ktorého sme organizovali diskusie na stredných školách, ako súčasť projektu ERASMUS+ RoleModels. Neskôr, keď som dokončila školu a presťahovala sa natrvalo do Bratislavy, som sa pridala do tímu pracujúcom na projekte MiniErasmus a podujatia, ktoré sa počas neho odohráva – Networking Night.

A čo hovoríš na projekt Y2B?

Na projekte sa mi páčilo, že prepájal študentov končiacich ročníkov so zamestnávateľmi v oblasti, ktorú títo mladí ľudia vyštudovali. Nejednalo sa pritom o klasickú formu infostánku, kde sa študenti ledva odvážia niečo spýtať, naopak, v príjemnej atmosfére spolu študenti a firmy pracovali na pripravených aktivitách a prijímali spätnú väzbu. Práve takéto prostredie je unikátnou príležitosťou nielen networkovať a učiť sa, ale aj získať reálny prehľad o kariérnych možnostiach vo vybranom sektore.

Ako Y2B prebiehal?

Youth 2 Business, ktorého som sa zúčastnila ja, bolo zamerané na HR a administratívu a všetky aktivity tomu boli aj prispôsobené. Veľmi sa mi to páčilo, nakoľko mal človek možnosť priamo zistiť a vyskúšať si, aké kvality sa očakávajú od budúcich zamestnancov v danom sektore. Podujatie začalo sériou šiestich speed interviews so zástupcami jednotlivých spoločností. Účastníci aj firmy mali vždy niekoľko minút na to, aby sa navzájom spoznali a to formou jeden na jedného, kde ani jedna zo strán akoby nebola v nadradenej pozícií. Potom nasledoval krátky networking a spoločná aktivita, kde spolu štyri organizátormi vytvorené tímy súťažili v stavbe veže. Úloha bola na prvý podľa jednoduchá, ale svoj zámer splnila dokonale – keďže v tímoch boli vždy študenti, aj zástupcovia spoločností, pri takejto hravej činnosti a spolupráci, opadli aj posledné zvyšky napätia. Nasledovali ďalšie dve aktivity zamerané na individuálnu prezentáciu, kde každý účastník mohol ukázať, ako sa dokáže vynájsť v nových situáciách. Aj keď niekomu môžu takéto úlohy na prvý pohľad pripadať stresujúco, opak je pravdou. Atmosféra bola veľmi komorná a uvoľnená a všetci sme sa veľa nasmiali. Večer bol zakončený vyhlásením bodovacích súťaží a príjemnými konverzáciami v kruhu študentov aj recruiterov.

Dostala si spätnú väzbu alebo pozvanie na pohovor?Spätná väzba bola dôležitou súčasťou celého podujatia a teda už priamo stadiaľ som si odniesla kopu nápadov, odporúčaní, ale aj vizitiek s kontaktami na zástupcov firiem. Po podujatí som zároveň dostala pozvanie na pohovor v jednej zo zúčastnených spoločností.

A čo by si odkázala študentom, ktorí rozmýšľajú nad Y2B?

Myslím, že netreba opakovať benefity získavania praktických zručností ešte popri škole, toho je v dnešnej dobe všade viac než dosť. Poviem len jedno – nič nevynahradí pocit, keď ide človek večer spať a hoci unavený, cíti zadosťučinenie, že v ten deň niečo dokázal, že bez ohľadu na vek či skúsenosti, prispel k zlepšeniu v oblasti, ktorá je pre neho dôležitou, čím zdokonalil aj sám seba.

 

                                                                                                                                           Miriama Fornadeľová