Organizácia Future Generation Europe v spolupráci s Nadáciu ESET vyhlasuje víťazov esejistickej súťaže

BACK FROM ABROAD.

V kategórii “Rozvoj vzdelávania” víťazmi sú:

  1. Veronika Klimková (Česká republika)
  2. Lucia Petrikova (Holandsko) 

V kategórii “Rozvoj komunít” víťazmi sú:

  1. Katarína Čardášová (Anglicko) 
  2. Simona Lelkešová (Nemecko) 

V kategórii “Rozvoj miest” víťazmi sú:

  1. Tatiana Lekýrová (Čína)
  2. Kristína Janačková (Rakúsko) 

 


„Do súťaže sa zapojilo veľa mladých ľudí, ktorí priniesli svoje nápady zo zahraničia, ktoré by radi videli aj na Slovensku. Boli sme pozitívne prekvapení kvalitou aj kvantitou prác a aj na základe toho vidíme, že mladým ľuďom nie je situácia tu doma ľahostajná! Musím uznať, že výber víťazov bol veľmi náročný a vybrať len dve najlepšie eseje v každej kategórii bola ťažká úloha. Nakoniec, v spolupráci s našimi partnermi, sme sa rozhodli vybrať nápady, ktoré veríme, že sa nám podarí aj zrealizovať. “ uviedla Ivana Čorbová, Projekt líderka Back from Abroad a podpredsedníčka FGE .

Víťazom gratulujeme a tešíme sa na nich na záverečnej konferencii, ktorá sa uskutoční 28.02.2018 v Binariu, v Bratislave, kde nám budú môcť povedať o svojom nápade a kde im budú odovzdané aj finančné a hodnotné ceny.

Viac o konferencií TU!

Ako FG Europe sme veľmi radi, že sme sa rozhodli zrealizovať projekt Back from Abroad. Bola to pre nás veľmi zaujímavá skúsenosť a skutočne veríme, že sme ním podnietili mladých ľudí zamýšľať sa nad tým, ako by vedeli zúžikovať svoje skúsenosti zo zahraničia doma na Slovensku a čím by dokázali prispieť k pozitívnej zmene! Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s víťazmi ale aj ostatnými, ktorých nápad možno nevyhral, ale jeho realizácia by mohla byť pre Slovensko veľmi zaujímavá.

Ďakujeme všetkým zúčastneným, všetkým našim partnerom a komukoľvek, kto nejakým spôsobom prispel k realizácii projektu Back from Abroad.

PS: S Back from Abroad máme veľké plány! Viac už čoskoro 😉