VÝKONNÁ RADA FUTURE GENERATION EUROPE

NAŠE VEDENIE
Prinášame ti informácie o vedení Future Generation Europe. Kto vedie našu organizáciu? Zistíš tu.
Všetci pre teba pracujeme ako dobrovoľníci.

Mgr. Matúš JAROLÍN
Predseda FGE

ZAMESTNANIE
Právnik

Mgr. Michal KUCIAK
Podpredseda FGE

ZAMESTNANIE
Management Consultant

Mgr. Viktória ŠAŠKOVIČOVÁ
Tajomníčka FGE

ZAMESTNANIE
Business Coordinator

Mgr. Simona POSCH
Členka VR FGE

ZAMESTNANIE
Hlavná štátna radkyňa v rezorte školstva

Mgr. Miroslava DUJIČOVÁ, PhD.
Členka VR FGE

ZAMESTNANIE
Hlavná štátna radkyňa v rezorte školstva