VÝKONNÁ RADA FUTURE GENERATION EUROPE

NAŠE VEDENIE
Prinášame ti informácie o vedení Future Generation Europe. Kto vedie našu organizáciu? Zistíš tu.
Všetci pre teba pracujeme ako dobrovoľníci.

Mgr. Matúš JAROLÍN
Predseda FGE

Mgr. Viktória ŠAŠKOVIČOVÁ
Podpredsedníčka FGE

Mgr. Miroslava Dujičová, PhD.
Tajomníčka FGE

Mgr. Petra Jankovská
Členka VR FGE

Mgr. Nikoleta Nagyová
Členka VR FGE