Podpora tomboly počas recepcie podujatia Lead Up – Training Day 2017

Výťažok z tomboly podujatia Recepcia – Training Day projektu Lead Up 2017 sme sa rozhodli darovať na pomoc chudobným deťom v Afrike cez projekty Nadácie Integra. Vyzbierané peniaze sa použijú na zaplatia školného na dva semestre pre stredoškoláčku Mercy. Mercy je sirota a žije v detskom domove Praise Gate v Nairobi.

Ďakujeme všetkým osobám, ktoré darovali ceny do tomboly.

Viac o Nadácií Integra

Ceny do tomboly darovali

Tomáš SMUTNÝ
Katarína STOLÁRIKOVÁ
Henrich TAUBER

Tomáš HASALA
Branislav GROHLING
Janette ŠIMKOVÁ
Šimon ŠICKO

Marek GALINSKI
Matej TÓTH
Martin CHREN