NAŠI SPONZORI
Nadácia ESET podporila činnosť Future Generation Europe

Projekt Mini-Erasmus – November 2016: 2.000,- EUR
Projekt Mini-Erasmus – November 2017: 2.000,- EUR
Projekt MiniErasmus – November 2018: 2.000,- EUR
Projekt MiniErasmus – November 2019: 2.000,- EUR

Projekt Lead Up 2016: 3.300,- EUR
Projekt Lead Up 2017: 3.000,- EUR
Projekt Lead Up 2018: 3.000,- EUR
Projekt Lead Up 2019: 3.000,- EUR
Projekt Lead Up 2020: 3.000,- EUR

Projekt Back from Abroad 2017: 3.000,- EUR

Accenture Nadačný fond – Nadácia Pontis podporila činnosť Future Generation Europe

Projekt Lady Up 2017: 1.500,- EUR
Projekt Lady Up 2018: 2.000,- EUR 
Projekt Lady Up 2019: 2.000,- EUR 

Iuventa – Slovenský inštitút mládeže, Národná agentúra programu ERASMUS+ pre oblasť mládeže a športu podporili činnosť Future Generation Europe

Projekt No need for NEET! 2017: 13.320,- EUR 

Podporili nás aj
Finančná podpora 150,- EUR: Recepcia Lead Up 2016
Finančná podpora 250,- EUR: Cesta do Bruselu
Sponzor knižných odmien pre najúspešnejších účastníkov projektu Wake Up 2018
Všeobecná finančná podpora v roku 2018: 800,- EUR
Dlhodobý podporovateľ podujatí NN
Ivan LIHOTSKÝ
Finančná podpora 200,- EUR: Cesta do Bruselu 2016
Alexandros VASSARAS
Finančná podpora 150,- EUR: Cesta do Aachen, Nemecko 2015