Projekt mládežníckej výmeny bol naším prvým projektom neformálneho vzdelávania v programe Erasmus+.

No need for NEET! bol ukončený 28.02.2018. Ďakujeme všetkým, ktorí za ním stáli.

Future Generation Europe sa plánuje v ďalšom období podieľať na projektoch ERASMUS+ a zároveň byť partnerom pre iné organizácie. Pre viac info nám napíšte na info@futuregenerationeurope.eu.

Na tejto stránke nájdete informácie o ukončenom projekte – No need for NEET!

Číslo projektu: 2016-3-SK02-KA105-001196
Dátum konania: 11.08.-17.08. 2017
Miesto konania: Modra, Slovensko
Villa Thoma
Harmónia 3164 – Okružná ulica
900 01  Modra

Partneri medzinárodnej výmeny

Brno for you

Česká republika

Institute Perspectives

Bulharská republika

EMINA Career Guidance Foundation

Maďarská republika

Ajuntament de Sant Just Desvern - Casal de Joves

Španielske kráľovstvo

"

O čom je No need for NEET?

*NEET = Not in education, employment or training

%

Nezamestnanosť mladých v EU

%

Nezamestnanosť mladých v SR

FGE sa po predchádzajúcich skúsenostiach v práci s mládežou rozhodlo reagovať týmto projektom na nezamestnanosť mladých ľudí do 25 rokov, ktorá v krajinách EÚ 28 bola na konci roka 2016 na priemernej úrovni 18,8 %. Aj preto považujeme za dôležité aby sa mladí ľudia z rôznych krajín stretli a diskutovali spolu na túto tému a hľadali navzájom inšpirácie na zlepšenie tejto situácie. Nezamestnanosť mladých ľudí na Slovensku sa pohybuje na úrovni 24 %. Hlavným cieľom projektu je preto neformálnymi aktivitami a diskusiami motivovať mladých ľudí aby aktívne pristupovali k príležitostiam, ktoré im zvýšia šancu uspieť na trhu práce.

Projekt je priamo spojený s cieľmi programu Erasmus+, ktoré podporujú vyššiu mieru zamestnanosti, iniciatívy, sebadôveru a sebestačnosť mladých ľudí. Tento projekt sa tiež snaží posilniť vzťah medzi mladými ľuďmi a trhom práce, hľadá transparentné informácie o trhu práce v EÚ a pomáha pri zmene regionálnej a národnej politiky v oblasti aktívnej politiky vzdelávania a trhu práce.

Nosné témy projektu

Problematika trhu práce vrátane kariérneho poradenstva / nezamestnanosť mladých ľudí

Predčasné ukončenie školskej dochádzky / boj proti zlyhaniu vo vzdelávaní

Mládež

Hlavný cieľ projektu

Snaha o zvýšenie zamestnateľnosti mladých ľudí po ukončení štúdia, aktivizácia pri vytváraní vlastnej budúcnosti, sebareflexia.

Ako to dosiahneme?

Neformálne aktivity zamerané na poskytnutie transparentných informácií o trhu práce

Diskusia o možnostiach stáží, praxe, účasti na projektoch a získavania skúseností

Využitie životopisu Europass a certifikátu Youthpass

Sebaanalýza, rozvoj sebestačnosti, kreativity a podnikateľského ducha

Pochopenie príčin, dôsledkov a riešení nezamestnanosti mládeže

Všetko o účastníkoch!

Počet účastníkov:  spolu 36
6 za každú krajinu (z toho 1 líder skupiny a 2 účastníci zo znevýhodneného prostredia a s menej príležitosťami – ekonomické, spoločenské alebo vzdelávacie prekážky)

Kto sa môže zúčastniť?

– stredoškolskí študenti a mladí ľudia vo veku 16 – 20 rokov,
– mladí ľudia evidovaní na úrade práce,
– mladí ľudia patriaci do NEET skupiny, t.j. ktorí ukončili školskú dochádzku a vzdelávania, nepracujú a nezúčastňujú sa stáži, praxe,
– študenti, ktorí chcú nájsť motiváciu a udržať si ju aj po strednej škole a dozvedieť sa o možnostiach ako naštartovať svoj úspech a nezaradiť sa do NEET skupiny.

Ako účastník sa naučíš

– ako napísať životopis,
– zapôsobiť počas pohovoru,
– vybrať si vhodnú univerzitu,
– aktívne vyhľadávať nové príležitosti.

To všetko prostredníctvom

– neformálnych aktivít a hier,
– diskusií v tímoch,
– brainstormingu,
– simulácií,
– kreatívnych úloh,
– seminárov a workshopov.