Vyber si ten správny odbor – študuj čo ťa baví

Konečne si sa rozhodol, že ideš študovať na vysokú školu a opäť sa na teba „vyrútili“ ďalšie otázniky ohľadom výberu kvalitnej vysokej školy či vhodného odboru, ktorý má uplatnenie v budúcnosti. Pokiaľ si stále na „vážkach“, prinášame ti zoznam najatraktívnejších odborov v rámci uplatnenia na pracovnom trhu.

Žiaden stres, zo začiatku je to síce nekonečný príbeh hľadania a bádania na stránkach rôznych vysokých škôl, ale čítaj ďalej a možno práve tento článok ti ušetrí pár hodín tvojho drahocenného času.

 

IT a Technika

Ak máš blízky vzťah k počítačom, dokážeš logicky uvažovať a rozumieš technike, tak  neváhaj a rozhodne sa zameraj na študijné odbory, ktoré sú momentálne najviac žiadané:

 • aplikovaná informatika – priemyselná informatika
 • aplikovaná informatika – počítačové modelovanie
 • počítačové inžinierstvo – počítačové systémy a siete
 • informačné systémy
 • elektronika – elektronické systémy

Tieto odbory, však nie sú jediné, po ktorých je najväčší záujem na pracovnom trhu. V dnešnej dobe sú odbory v oblasti IT, elektrotechniky, či mechaniky vysoko atraktívne a prácu si nebudeš musieť ani hľadať, pretože zamestnávatelia budú najviac potrebovať absolventov v odboroch: informatika, mechanika, elektrotechnika, energetika, elektronizácia a automatizácia. Medzi top fakulty z tohto pohľadu patria:

 • Fakulta informatiky a informačných technológií, STU
 • Fakulta elektrotechniky a informatiky, STU
 • Fakulta riadenia a informatiky, Žilinská univerzita
 • Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, UK
 • Fakulta elektrotechniky a informatiky, TUKE

 

Ekonomika, manažment a bankovníctvo

Avšak nie každý rozumie pojmom ako HTML kód a jednoducho sa nekamaráti s technikou, energetikou a nevie čo to je automatizácia. To však nie je žiaden problém, pretože stále sú tu študijné odbory, ktoré majú vysoké uplatnenie. Ak ťa zaujímajú čísla, vždy si všetko prepočítaš, vieš zariadiť aj veci o ktorých si iní myslia, že sú nezriediteľné a myslíš ekonomicky, tak neváhaj a zameraj sa práve na študijné odbory v oblastiach ako ekonomika, manažment, či bankovníctvo. Tieto odbory sú v očiach zamestnávateľov stále veľmi žiadané a absolventi majú vysoké uplatnenie v praxi. Veľkým pozitívom je aj platové ohodnotenie. Vrcholoví manažéri majú najlepšie platové podmienky, no nezaostávajú ani bankári, ekonómovia a účtovníci. Najlepšie a najžiadanejšie vysoké školy a fakulty v týchto odboroch sú:

 • Ekonomická fakulta, Technická univerzita v Košiciach
 • Ekonomická fakulta, Univerzita Mateja Bela
 • Fakulta manažmentu, Univerzita Komenského v Bratislave
 • Fakulta hospodárskej informatiky, Ekonomická univerzita v Bratislave
 • Národohospodárska fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislave
 • Fakulta podnikového manažmentu, Ekonomická univerzita v Bratislave

 

Medicína

Samozrejme nemôžeme zabudnúť o naozaj veľmi žiadanú oblasť a tou je zdravotníctvo, avšak práve u absolventov medicíny v dnešnej dobe pozorujeme najvyšší „únik mozgov“. Skoro každý 10 absolvent medicíny uprednostňuje pracovať v zahraničí ako na Slovensku. No aj napriek tomu slovenské školstvo ponúka fakulty a univerzity s vysokou kvalitou štúdia.

 • Lekárska fakulta UK BA
 • Jesseniova lekárska fakulta UK BA
 • Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie UVLF KE
 • Farmaceutická fakulta UK BA

 

Reklama, Marketing a PR

V dnešnej dobe pozorujeme veľký progres v študijných odboroch ako marketing, reklama, PR a medzinárodné vzťahy. Práve po absolventoch z týchto študijných odboroch rastie dopyt na pracovnom trhu. Univerzity kde môžete študovať odbor marketing a medzinárodné vzťahy:

 • Katedra marketingovej komunikácie – Filozofická fakulta UK
 • Marketingová komunikácia – Fakulta masmediálnej komunikácie v Trnave, UCM
 • Marketingová komunikácia – Akadémia Médií Bratislava
 • Masmediálne štúdia – Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
 • Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave
 • Medzinárodné vzťahy a diplomacia, Paneurópska vysoká škola
 • Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

 

Menej žiadané odbory: Sociálna práca, Environmentálna ochrana a Poľnohospodárstvo

No a na záver je potrebné spomenúť aj také študijné odbory, ktoré môžu byť atraktívne ale absolventi sa poväčšine nevedia uplatniť na trhu práce a následkom toho nepracujú v odbore, ktorý vyštudovali. Absolventi v oblasti sociálnej práce, environmentálnej ochrany a poľnohospodárstva získavajú najhoršie uplatnenie (menej ako 60% ľudí pracuje na vysokokvalifikovanej pozícii). Taktiež, slabé uplatnenie majú aj technici pre spracovateľský priemysel a absolventi prírodovedných a fyzikálnych odborov.

Ak stále nie si stopercentne presvedčený o odbore, fakulte či univerzite, tak neváhaj a sleduj skúsenosti účastníkov z projektu Mini – Erasmus, ktorí si na vlastnej koži vyskúšajú ako funguje vysokoškolská výučba a život na ich vysnívanej fakulte. V prípade, že máš stále čas na rozhodnutie výberu vysokej školy, resp. profesionálnej budúcnosti, tak neváhaj a prihlás sa v roku 2018 na Mini-Erasmus projekt a buď si stopercentne istý, že si si vybral tú pravú vysokú školu.

Napísala: Adriana Pivková