Slovensko vs. svet. Kam ísť na vysokú školu?

Máš pocit, že je najvyšší čas a ty ešte stále nevieš, kam si podať prihlášku na vysokú školu? Zvoliť bezpečie domácej krajiny alebo odhodlane vykročiť do neznáma? Ak si myslíš, že ostať „u nás“ je tá horšia voľba, tu je zopár faktorov, ktoré ti pomôžu vybrať si správnu cestu.

 

Samostatnosť

Slovensko

To, že sa popri štúdiu na vysokej škole staneš samostatnejším, je nepopierateľný fakt. Ak by si aj mal výšku susednom meste, rozšíria sa ti obzory a začneš sa viac sústrediť na seba, svoje záujmy, koníčky a priateľov. Odcestovanie od rodiny so sebou okrem iného prináša základy varenia (párky vs. praženica),  pranie (buď sa naučíš ako na to, alebo špinavé po mesiaci odnášaš domov mame ako suvenír), brigádu (keď zistíš, čo všetko sa v tvojom meste dá robiť, eurá sa vždy zídu) a takmer neustály nedostatok peňazí (nevylučuje sa predchádzajúcim bodom).

Zahraničie

Študovať v zahraničí posúva level samostatnosti na ďalšiu úroveň. Okrem vyššie spomínaných problémov budeš musieť prekonať i strach z neznámeho prostredia, či prispôsobiť sa inému spôsobu výučby. S tým je často spojený pocit osamelosti a straty bezpečia. Po prekonaní týchto  prvotných (no nie jednoduchých) ťažkostí o sebe budeš môcť povedať, že si naozaj samostatný jedinec schopný takmer všetkého.

  1. Jazyk

Slovensko

Napriek tomu, že na domácich vysokých školách sa vo väčšine prípadov prednáša v slovenčine, nemusíš smútiť. Po menšom vyhľadávaní vieš nájsť hneď niekoľko odborov, ktoré sa vyučujú v cudzom jazyku. Veľa škôl do svojho portfólia pridáva predmety zamerané na rozvoj jazykov a to buď formou povinnej prednášky, alebo kurzu. To, čo ti zahraničná škola neponúkne, je možnosť zlepšovania sa v domácom jazyku. Pri profesiách, kde je dôležitá komunikácia a písomný styk sa výborná gramatika a štylistika považujú za nevyhnutnosť.

Zahraničie

Nie nadarmo sa hovorí, že jazyk sa najlepšie naučíš priamo „v teréne“. To však so sebou prináša prvé mesiace driny a obrovskú dávku sebazaprenia. Aj keď je tvoja jazyková úroveň na strednej škole dobrá (možno aj výborná), po príchode do inej krajiny začneš prichádzať do kontaktu s iným akcentom, dialektom či dokonca hovorovou formou jazyka. Tvrdý boj ale vždy prináša výsledky.

  1. Spolužiaci

Slovensko

Momentálne je drvivá väčšina študentov na domácich univerzitách slovenskej národnosti. To je však otázka iných faktorov. Samozrejme, netreba hádzať flintu do žita predčasne. Nájde sa kopa zahraničných študentov, ktorí k nám chodia na stáže, študovať na semester, rok alebo celý vysokoškolský stupeň. A ak ti kontakt so zahraničím aj napriek tomu chýba, práve tu sa ukáže tvoje odhodlanie a kreativita. Môžeš sa zúčastniť na stretnutiach študentov a mladých, zameraných na zlepšenie sa v jazykoch a prerozprávanie skúseností, spojiť sa s inými prostredníctvom sociálnych sietí alebo ich navštíviť pomocou stáže a študentských pobytov.

Zahraničie

Pri vstupe do novej krajiny sa ti otvorí obrovské spektrum možností. Ak by si nastúpil na vysokú školu v cudzine, určite nebudeš jediným zahraničným študentom. Zrazu začneš spoznávať zvyky iných krajov, inú kultúru, správanie, jedlá. Tvoj vesmír sa stonásobne otvorí a naučíš sa veci, ku ktorým by si sa za bežných okolností ani len nedostal.  To, ako sa k nim postavíš je však len a len na tebe.

 

  1. Zahraničný diplom vs. dlhodobé skúsenosti doma

Voliť si odbor vysokej školy na konci strednej bolo náročné aj pre mňa. Nechceš zlú voľbu. „Domov alebo zahraničie“ však môžeš chápať aj v inej rovine.

Povedzme si otvorene, zahraničný diplom je často viac cenený, ako ten slovenský. Štúdiu v cudzine predchádza množstvo „papierovačiek“, formalít, komplikovaných prihlášok a odvolaní. To chce odhodlanie a vytrvalosť.  Za kvalitu je (často) potrebné aj platiť. Môžeš žiadať o granty, študentské pôžičky, alebo si nájsť v zahraničí brigádu (a znova ten jazyk). Samozrejme, pracovné skúsenosti v zahraničí sú lepšie zaplatené a preto netreba zabúdať, že „ak sa chce, tak sa dá“.

Slovenské školstvo ale nemusí byť horšia voľba. Ak sa vieš snažiť, môžeš byť prospešný nielen pre univerzitu, ale aj pre krajinu ako takú. Nechceme predsa, aby všetci schopní jedinci odchádzali do zahraničia. Ak máš nutnú potrebu odísť iba na krátko, školy ponúkajú rôzne programy, a tak namiesto štúdia na jednej zahraničnej škole môžeš odchádzať s diplomom zo slovenskej vysokej školy, ale so skúsenosťami so štúdiom na viacerých zahraničných vysokých školách. Okrem toho, mnoho domácich študentov si pochvaľuje možnosť budovania vlastnej kariéry už počas štúdia. Veď čo je lepšie, ako byť zamestnaný v práci svojich snov hneď v deň po štátniciach?

 Napísala: Lucia Klasová