Mentori programu Lead Up 2021
7. kolo

Od mlada sa venuje futbalu. Jeho hráčska kariéra začala v roku 1994 avšak kvôli zdravotným problémom so srdcom musel prestať. On sa však nevzdával a začal svoje skúsenosti zdokonaľovať a predávať ďalej. V roku 2013 začal trénovať na kempoch pre UK International Soccer Camps v USA. V roku 2014 získal National licence E práve v Amerike. V roku 2015 sa mu podarilo získať UEFA B License. Práve od tohto roku sa stal hlavným trénerom U17 a U19 pre Manchester City FC/ Ministry of Education in China. V roku 2020 získal UEFA A license. V súčasnosti je asistentom trénera ženského národného tímu Českej republiky. Okrem trénovania je aj lektorom a koordinátorom pre ženské UEFA C/B licencie v Českej republike.

Martin Solík sa venuje súčasnej morálnej, sociálnej a politickej filozofii so zameraním na koncepciu uznania v lokálnom a transnacionálnom kontexte. Vo svojich publikáciách rozvíja najmä problém sociálneho uznania a jeho mediálnu reflexiu, mediálny obraz marginalizovaných skupín, problém identity v kontexte rôznych verzií reality a vplyv médií a nových technológií na kognitívne procesy človeka. Vyštudoval filozofiu na FF UCM v Trnave a právo na PF UK v Bratislave. Absolvoval doktorandské štúdium na FiF UK v Bratislave, pričom sa zaoberal otázkami normativity uznania. Je šéfredaktorom vedeckého časopisu Communication Today a pôsobí v redakčných radách viacerých vedeckých časopisov. Je členom vedeckej rady Centra vied o umení SAV a súčasne členom Slovenského filozofického združenia. Podieľa sa na organizácii pravidelnej medzinárodnej vedeckej konferencie Megatrendy a médiá.

Pracuje v reklamnej agentúre, kde tvorí texty ako copywriterka. Počas roka 2020 sa vo voľnom čase začala venovať podcastu Sexuálna výchova. Prostredníctvom neho otvárajú rôzne témy, čím sa snažia znormalizovať rozprávanie o sexe a prinášať poslucháčom zaujímavé informácie.

V polovici 90. rokov začal pracovať ako elév v Košickom večerníku, po jeho prevzatí prestúpil do denníka Korzo. Po prevzatí Korza sa s kolegami prešiel do novozaloženého Korzára, v ktorom sa začal venovať aj investigatívnej žurnalistike. Neskôr pôsobil v rôznych celoštátnych denníkoch i týždenníkoch a v televízii JOJ, postupne sa preorientoval na komentovanie politiky. Po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej založil a dva roky viedol Investigatívne centrum Jána Kuciaka. Od januára tohto roku sa vrátil k písaniu politických komentárov. Napísal aj tri romány inšpirované mojimi novinárskymi skúsenosťami, druhý z nich, Sviňa, bol v roku 2020 sfilmovaný.

Je neurobiologička, lekárka a zakladateľka platformy Žijem vedu, ktorá spája slovenských vedcov pracujúcich po celom svete. Pôsobila na mnohých zahraničných vedeckých inštitúciách, jej posledným pôsobiskom bola prestížna klinika Mayo clinic v USA. Pred rokom sa vrátila naspäť na Slovensko a tu sa snaží tvoriť a vybojovať lepšie podmienky pre slovenskú vedu.

Je študentka žurnalistiky a jedna zo signatárok petície Klíma ťa potrebuje. Prednedávnom sa stala aj ambasádorkou Slovenskej republiky pre riešenie klimatickej krízy. Dlhodobo sa zaujíma o enviromentálne témy, stav našej planéty ale aj o spoločenské dianie. Je aktívnou občiankou a to si myslí, že by mal byť každý z nás.

Po ukončení štúdia fyzikálnej chémie na CHTF SVŠT Bratislava (v súčasnosti FCHTP STU Bratislava), súc mladým inžinierom, začal pracovať doslova „od piky“ ako robotník vo vtedajších Chemických závodoch Juraja Dimitrova, dnes ISTROCHEM Reality, a.s., na prevádzke priemyselných trhavín. Od konca roka 1989 pracoval na rôznych vedúcich a riadiacich technických pozíciách v chemickej továrni, pôsobil ako konzultant a audítor systémov riadenia kvality v nadnárodnej spoločnosti a od roku 1994 pôsobil v priemysle vo vrcholových riadiacich pozíciách, venoval sa aj krízovému manažmentu. Od roku 2001 je jeho hlavnou pracovnou náplňou vrcholové riadenie organizácií a firiem pôsobiacich v oblasti životného prostredia – odpadového hospodárstva, riešiacich problematiku separácie, zberu a recyklácie odpadov. V súčasnosti dlhodobo pôsobí vo funkcii predsedu predstavenstva spoločnosti SLOVMAS, a. s., ktorá je takzvanou „organizáciou zodpovednosti výrobcov“ (OZV), autorizovanou Ministerstvom životného prostredia SR. V súkromí je tento profesný vrcholový a krízový manažér cestovateľom, fotografom a alternatívnym liečiteľom. Robí všetko pre zachovanie si svojej integrity osobnosti a tým aj osobnej slobody. Ľudí okolo seba učí: „Chráňte si, ako Váš najväčší poklad, integritu svojej osobnosti, chránite tým svoju osobnú slobodu a tak aj slobodu ostatných!“ Jeho súčasným najobľúbenejším citátom je výrok M. R. Štefánika: „Kto si myslí, že mu slobodu druhí vybojujú, ten jej nie je hoden.“

Študoval na Cirkevnom konzervatóriu v Bratislave, kde aj zmaturoval. Je absolventom Štátneho konzervatória v Bratislave. Od roku 2012 je členom súboru DNS. Účinkoval v desiatkach predstavení tohto divadla. Je víťazom televíznej show Tvoja tvár znie povedome (r.2018) a pracuje v dabingu od roku 2010. Medzi jeho záľuby patrí šport, dobré filmy, hudba, turistika. Divadlo ho napĺňa a na javisku chce vždy zo seba dávať čo najviac. Drží sa citátu “Je lepšie sa preceniť, ako neskúsiť niečo, o čom si myslíte, že je nad vaše sily.”

Je jedným z najmladších poslancom NR SR. Už od puberty sa angažoval v politike. Opakovane viedol mládežnícku politickú organizáciu ODM (Občiansko-demokratická mládež), vďaka ktorej približoval politiku mladým ľuďom ich rečou. Vyštudoval na Fakulte sociálnych štúdií (FSS) Masarykovej univerzity v Brne odbory Medzinárodné vzťahy a Európske štúdia so zameraním na energetickú bezpečnosť. Od roku 2019 pôsobí na spomínanej fakulte ako doktorand. Táto téma mu ostala blízka a aj preto je v parlamente členom Zahraničného výboru ako aj Výboru pre európske záležitosti.

Už od mladosti vďaka otcovi inklinoval k hudbe a fotografii. Oboma sa v istých obdobiach života aj živil a obe tieto oblasti sa stali jeho celoživotnými koníčkami, ktorým sa venuje dodnes. Keď je doma, neprejde deň aby si nezahral na gitare, keď je na cestách, kompenzuje si deficit fotografovania. Pred pár rokmi pochopil, že všetko čo sa v živote naučil smerovalo k jeho práci snov, sprevádzaniu zájazdov v CK BUBO. Spoznávanie iných národov, kultúr a mentalít je najrýchlejšia cesta osobného rastu. Hudba ako balzám na dušu a fotografia pre rozvoj kreativity sú spolu s cestovaním asi najlepšia kombinácia akú si v živote mohol vybrať a je za ňu vďačný.

MENTORI V MINULOSTI