LÍDRI PROJEKTOV FGE NA SLOVENSKU

LÍDRI PROJEKTOV
Prinášame ti informácie o aktuálnych projektových lídroch Future Generation Europe. Na tejto stránke sa dozvieš, kto vedie projekty, ktoré momentálne spúšťame alebo realizujeme. Daný projektový líder zodpovedá za projekt a projektový tím zložený z dobrovoľníkov v štruktúre organizácie.

Všetci pre teba pracujeme ako dobrovoľníci.

Mgr. Nikoleta NAGYOVÁ
Projektová líderka

Projekt
Networking Night

Bc. Patrícia BELIČKOVÁ, MBA
Projektová líderka

Projekt
Lady Up

Miroslav IŠTVÁN
Projektový líder

Projekt
Lead Up Academy

Mgr. Nicol HALMEŠOVÁ
Projektová líderka

Projekt
MiniErasmus

Pavol VÁCLAV
Projekt líder

Projekt
Wake Up