LÍDRI PROJEKTOV FGE NA SLOVENSKU

LÍDRI PROJEKTOV
Prinášame ti informácie o aktuálnych projektových lídroch Future Generation Europe. Na tejto stránke sa dozvieš, kto vedie projekty, ktoré momentálne spúšťame alebo realizujeme. Daný projektový líder zodpovedá za projekt a projektový tím zložený z dobrovoľníkov v štruktúre organizácie.

Všetci pre teba pracujeme ako dobrovoľníci.

Michal ČMELÍK
Projektový líder

Projekt
MiniErasmus

Mgr. Nikoleta NAGYOVÁ
Projektová líderka

Projekt
Networking Night

Miroslav IŠTVÁN
Projektový líder

Projekt
Lead Up Academy

Mgr. Zuzana MARTIŠKOVÁ
Projektová líderka

Projekt
Wake Up

Bc. Patrícia BELIČKOVÁ
Projektová líderka

Projekt
Lady Up