LÍDRI PROJEKTOV FGE NA SLOVENSKU

LÍDRI PROJEKTOV
Prinášame ti informácie o aktuálnych projektových lídroch Future Generation Europe. Na tejto stránke sa dozvieš, kto vedie projekty, ktoré momentálne spúšťame alebo realizujeme. Daný projektový líder zodpovedá za projekt a projektový tím zložený z dobrovoľníkov v štruktúre organizácie.

Všetci pre teba pracujeme ako dobrovoľníci.

Sandra CESNEKOVÁ
Event líder

FGE
Public Events

Mgr. Mirka DUJIČOVÁ, PhD.
Projektová líderka

Projekt
MiniErasmus

Kristína KISKOVÁČOVÁ
Projektová líderka

Projekt
Wake Up

Bc. Petra ŽIAKOVÁ
Projektová líderka

Projekt
Lady Up