Čo je Future Generation Europe?

FGE je organizácia určená na podporu vzdelávania mladých vo veku od 16 do 25 rokov. Na dosiahnutie tohto cieľa, FGE vytvára jedinečné projekty, ktoré posilujú tri základné piliere vzdelávania:

Informácie

Organizácia zabezpečuje informácie ohľadom profesijných a neformálno-vzdelávacích príležitostí, príležitostí poskytovaných Európskou Úniou (ERASMUS+, mobilita) a ohľadom štúdia na univerzite so všetkými jeho aspektami

Schopnosti

Zabezpečuje tréningové príležitosti zamerané na zlepšenie schopností, ktoré nie je možné zabezpečiť štandardnou formou formálneho vzdelávania (soft-skills, projektový management, IT zručnosti, finančná gramotnosť, marketing, príprava na pracovné pohovory, komunikačné schopnosti, plánovanie kariéry…)

Motivácia

Zabezpečuje motivačné prednášky a konferencie pre študentov so zámerom dosiahnuť dostatočnú sebadôveru a presvedčenie na získanie aktívneho prístupu k osobnostnému a profesionálnemu rastu