Čo je Future Generation Europe?

PRIPRAVUJEME MLADÝCH NA BUDÚCNOSŤ
Umožňujeme mladým aby dosiahli viac, objavili svoj potenciál a zmenili svoju budúcnosť prostredníctvom poradenským nástrojov a možností.

KTO SME?

Sme skupina mladých pracujúcich a vysokoškolákov spojená presvedčením, že aj my sami dokážeme ovplyvniť svet okolo nás. Uvedomili sme si, že naše nápady chceme sústrediť na školstvo, pretože je pre nás stále čerstvé. Vidíme v ňom priestor na zlepšenie. Do tejto oblasti sa snažíme priniesť tie inovácie a projekty, ktoré nám na našej ceste chýbali alebo je po nich dnes spoločenský dopyt. V občianskom združení pôsobíme všetci ako dobrovoľníci.

ČÍM SA ZAOBERÁME?

Analyzujeme situáciu na trhu vzdelávania a práce. Na jeho nedostatky reagujeme dynamicky projektami a aktivitami neformálneho vzdelávania. Vytvárame spektrum poradenských projektov, ktoré pomáhajú študentom rozhodnúť sa čo so životom ďalej. Zároveň, vytvárame projekty na rozvoj kompetencií mladých ľudí. Snažíme sa zvýšiť ich šance uspieť.

PRE KOHO SME URČENÍ?

Pre všetkých mladých ľudí, ktorých čaká posun v kariére alebo vo vzdelávaní. Edukujeme žiakov stredných škôl vo veku od 15 rokov ohľadom vhodného výberu vysokej školy, prípadne zvolenia si inej kariérnej cesty po maturite. Spájame vysokoškolákov a absolventov s príležitosťami na trhu práce alebo v podnikaní.

PREČO TO ROBÍME?

V časoch nástrah digitálnej doby je mimoriadne dôležité naučiť mladých správne pracovať s informáciami aj v tak dôležitej otázke, akou je pre nich výber kariéry. Vzdelávanie musí byť fér a študent by si mal vybrať svoju kariérnu cestu na základe svojej túžby a schopností.
Pripravujeme mladých na budúcnosť. 
V čom sme odlišní?

VIEME ZAUJAŤ AJ BEŽNÉHO ŠTUDENTA

Bežní mladí ľudia majú dnes stále menší záujem o dianie okolo seba. Téma výberu vysokej školy a kariéry je však stále dôležitou pre všetkých.

Štruktúra našich projektov je prepojená. Počiatočne oslovíme a motivujeme veľké množstvo študentov masovými projektami, akými sú napríklad MiniErasmus alebo Networking Night. Následne pre záujemcov realizujeme aktivity, ktoré rozširujú ich informácie, prepájajú ich s príležitosťami alebo budujú ich kompetencie.

OBJAVUJEME TALENTY
TAM, KDE INÍ NIE

Dopad, ktorý vytvárajú masové projekty nám umožňuje pôsobiť celonárodne. Máme tak prístup k študentom zo všetkých regiónov krajiny a možnosť hľadať v nich skryté talenty.

Mladí ľudia často neveria, že môžu niečo zmeniť. Predovšetkým naše mentorské programy sa zameriavajú na to, aby študentov k aktivizácií motivovali a priniesli im dostatočné kompetencie pre úspech.

SPOJENIE PRACUJÚCICH A VYSOKOŠKOLÁKOV V TÍME

FG Europe nie je študentskou organizáciou. Na kľúčových pozíciach sa nachádzajú mladí pracujúci, ktorí majú už niekoľkoročnú skúsenosť vo svojich odboroch. Vytvárajú tak predpoklad stability a zabezpečujú dôslednú realizáciu projektov.

Mladí pracujúci zároveň pomáhajú interne rásť študentom zapojeným do organizácie.