SKILLS FOR THE FUTURE

Zažij TO!

Orientační program dne

 

 • 8:30  příchod studentů, rozdání visitor badges
 • 8:45  přivítání a snídaně
 • 9:00 – prohlídka budovy, aktivita na „probuzení“ – poznávačka
 • 9:45   představování rečníků a jejich firem
 • 11:00 – představení dovedností řečníkama
 • 12:00  přestávka na oběd
 • 13:00 – představení dovedností řečníkama
 • 14:00 – vytvoření týmů a rozdání case studies
 • 15:00 – prezentování výsledků práce v týmu
 • 16:00  zhodnocení výsledků a rozloučení
 • 16:45 – konec programu

Skills For The Future

Jednodenní workshop pro studenty 3. a 4. ročníků střední školy. Součástí workshopu jsou odborníci z globálních společností, kteří mluví o dovednostech, které budou pro studenty důležité po absolvování vysoké školy a získání své první práce.

Řečníci prezentují, proč jsou určité dovednosti naprosto zásadní pro studentův úspěch v kariéře a jak je získat. Během workshopu si studenti mohou skrz praktické případové studie zjistit, zda dané dovednosti ovládají.