PRVÝ ROČNÍK SÚŤAŽE

BACK FROM ABROAD


Prines svoju skúsenosť domov

Študuješ alebo pracuješ v zahraničí, no nie je ti ľahostajná situácia na Slovensku? Študoval si v zahraničí a zažil si niečo, čo by si chcel vidieť aj doma? Chceš premeniť svoju zahraničnú skúsenosť na niečo viac ako len pekné spomienky a popri tom si privyrobiť a zviditeľniť sa?

Ak áno, potom čítaj ďalej!


Organizácia FG Europe, pod záštitou Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku a s podporou Nadácie ESET prináša súťaž o najlepšiu esej pre mladých ľudí, ktorí vycestovali do zahraničia a ktorí chcú priniesť svoje skúsenosti, nápady a know-how domov a zlepšiť nimi Slovensko.

Cestovanie je skvelé. Zahraničie je vzrušujúce. Každý mladý človek dnes túži vycestovať, zažiť nové veci, nazbierať nové poznatky a zážitky.  A čo tak premeniť tvoje zahraničné skúsenosti na niečo, čo môže pomôcť tvojej vlasti? Inšpiruj sa tým, čo niekde inde funguje, prines to na Slovensko a posuň ho vpred.

Popri tom získaj finančnú odmenu 500 EUR alebo 300 EUR a iné skvelé ceny!


KTO SA MÔŽE ZAPOJIŤ?

Do súťaže Back from Abroad sa môžeš zapojiť, ak spĺňaš aspoň jednu z podmienok:

> si slovenský študent slovenskej vysokej školy a zúčastnil si sa mobility programu ERASMUS+,
> si slovenský študent slovenskej vysokej školy a v čase konania súťaže (zimný semester akademického roka 2017/2018) sa zúčasťňuješ mobility programu ERASMUS+ na zahraničnej vysokej škole,
> si slovenský študent a v čase konania súťaže (zimný semester akademického roka 2017/2018) riadne študuješ v dennej či externej forme na zahraničnej vysokej škole,
> si mladý pracujúci so štátnym občianstvom SR, vo veku do 28 rokov a pracuješ alebo podnikáš v zahraničí.

 

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

Téma: Súťaž Back from Abroad sa zameriava na tri oblasti, s ktorými sa denno-denne v zahraničí stretávaš. Vyber si jednu z nich:

1. Vzdelávanie

Aký nápad vzdelávania v zahraničí by si si vedel/vedela predstaviť na Slovensku?

(napr. akú prax vo vzdelávaní, formálnom alebo neformálnom, by si preniesol domov na Slovensko?)

2. Rozvoj miest

Aký nápad, ktorý si si všimol/všimla v zahraničnom meste by si si vedel/vedela predstaviť na Slovensku?

(napr. aký detail ťa zaujal v meste v ktorom žiješ a chcel by si, aby existoval aj v slovenských mestách?)

3. Rozvoj komunít

Aký nápad zo zahraničia, ktorý by zlepšil komunitu okolo nás by si si vedel/vedela predstaviť na Slovensku?

(napr. aký nápad, ktorý si si všimol v miestnej komunite by si rád videl aj na Slovensku? Zameraj sa bližšie na lokálne komunity, nápady na pomoc minoritám a znevýhodneným skupinám, nápady na boj proti extrémizmu a pod…)


Formality: Vyber si jednu z vyššie uvedených tém, na ktorú napíšeš esej v rozsahu 3 – 5 normostrán. Najvhodnejšie písmo je Times New Roman, veľkosť písma 12, riadkovanie 1,5 a okraje 2,5 cmEsej by mala byť napísaná v slovenskom jazyku a mal by si sa v nej vyjadriť k týmto bodom:

1. Aký nápad v zahraničí ťa oslovil a prečo?
2. Ako daný nápad funguje v zahraničí?
3. Prečo by si tento nápad rád videl aj na Slovensku?
4. Ako by si chcel daný nápad implementovať na Slovensku?

Ostatné nechávame na tvojej kreativite.

Po ukončení súťaže, komisia vyberie v každej kategórii 2 najlepšie eseje. Vo výbere budú uprednostnené tie príspevky, ktoré budú mať jasnú víziu realizácie v Slovenskej republike.

 

Kompletný štatút súťaže nájdeš tu:

Back from Abroad – Štatút súťaže 

 

AKO SA ZAPOJIŤ?

Napíš svoju esej a zašli nám ju na adresu info@futuregenerationeurope.eu. Nezabudni si poriadne preštudovať štatút súťaže, ktorý nájdeš tu. Esej nám zašli v termíne od 06.08.2017 do 10.01.2018, podľa predstavených tém a formálnych náležitostí v štatúte súťaže.

Eseje budú vyhodnotené do troch týždňov od oficiálneho ukončenia súťaže. Víťazné eseje budú zverejnené na tejto webovej stránke, ako aj na našej Facebook fanpage. Všetci víťazi súťaže budú mailom oboznámení o ich víťazstve v súťaži.


ČO MÔŽEŠ ZÍSKAŤ?

Okrem toho, že môžeš prispieť k pozitívnej zmene na Slovensku, sme pre teba pripravili aj skvelé ceny:

Finančná odmena 

Autori dvoch najlepších esejí v každej kategórii budú ocenení finančnou odmenou vo výške 500 EUR za prvé miesto a 300 EUR za druhé miesto. Spolu oceníme až šesť víťazných prác.

Zviditeľnenie

Všetci šiesti výhercovia dostanú príležitosť prezentovať svoje myšlienky na záverečnej konferencii, ktorá sa uskutoční na záver súťaže vo februári 2018.

Realizácia projektu 

Ak budeš chcieť, radi s tebou prediskutujeme tvoj nápad a pomôžeme ti ho na Slovensku zrealizovať.

Tešíme sa na tvoju esej a nápady, ako zlepšiť Slovensko.

Nezabudni: vycestuj, ale prines a zúžitkuj svoje skúsenosti aj doma.


GENERÁLNY PARTNER SÚŤAŽE 


PARTNERI