BEYOND FUTURE SKILLS

ERASMUS+ Key Action 2, Smallscale partnership projekt FGE v spolupráci s partnerom Beyond Borders Italy

O našom projekteVýstupy projektu

S finančnou podporou Európskej únie, prostredníctvom programu ERASMUS+ realizujeme rozvojový program dobrovoľníkov FGE, spoločne s našimi partnermi z Talianska – BEYOND BORDERS.

Projekt trvá od marca 2022 do apríla 2023.

Projekt vznikol s podporou Európskej únie

TÉMY PROJEKTU

Z

Tréningové kurzy pre našich pracovníkov s mládežou

V priebehu projektu sa uskutočnia tréningové stretnutia pre dobrovoľníkov FGE a Beyond Borders. Tieto školenia sa budú konať na témy uvedené nižšie a to až do apríla 2023. Školenia budú realizované profesionálnymi školiteľmi.

Cieľom projektu je zabezpečiť čo najlepšie vedomosti tým, ktorí ich budú neskôr posúvať ďalej.

 

Z

PLNÁ KOOPERÁCIA S PARTNEROM Z TALIANSKA

Všetko, čo sa bude diať na Slovensku, bude sa paralelne konať aj v Taliansku. Naši partneri budú zabezpečovať rovnaké tréningy a rovnaké príležitosti pre mladých ľudí.

Počas projektu sa uskutoční aj medzinárodná výmena, kedy sa budeme školiť v Taliansku a naši partneri prídu na Slovensko.

 

Z

TEST NADOBUDNUTÝCH SKILLS NA PRACTICE TRIALS

V priebehu projektu budú organizované tzv. praktické tréningy, nazývané Practice Trials. Čo to znamená? Oslovíme zástupcov našich cieľových skupín – stredoškolákov, vysokoškolákov a mládež zo sociálne znevýhodnených prostredí – a snažíme sa im predstaviť témy našich školení a zlepšiť ich vedomosti.

Vďaka Practice Trials môžeme už počas projektu priamo pomôcť ostatným.

Očakávané výstupy projektu

Z

vyškolenie členov organizácií, zvýšenie kapacity a profesionalizácia,

Z

otestovanie kompetencií prostredníctvom Practice Trials, zapojenie cieľových skupín,

Z

implementácia inšpiratívnych postupov do práce s mládežou,

Z

pozitívny dopad na prácu s mládežou,

Z

podpora európskej spolupráce a hodnôt, výmena skúseností.

Orta Nova, Taliansko

zameriavajú sa na ľudí od 16 do 35 rokov,

aktivity organizácie určené na zvyšovanie šancí ľudí v regióne a na obohacovanie lokálnej komunity.

WEB

Ďalšie relevantné stránky

Náš tím

Domov

O nás