Beyond future skills

program erasmus+ ka2 | malé partnerstvá

Beyond future skills

program erasmus+ ka2 malé partnerstvá

S podporou Európskej únie v rámci grantovej výzvy ERASMUS+ KA2 “malé partnerstvá” otvárame projekt

Beyond Future Skills!

Projekt je primárne určený rozvoju dobrovoľníkov a pracovníkov s mládežou organizácie Future Generation Europe a Beyond
Borders (naši partneri z Talianska). Spoločne sa budeme vzdelávať do apríla 2023.

Tréningové kurzy pre našich dobrovoľníkov a pracovníkov s mládežou

V priebehu projektu sa uskutočnia tréningové stretnutia pre dobrovoľníkov FGE a Beyond Borders. Tieto školenia sa budú konať na témy uvedené nižšie do apríla 2023. Školenia budú realizovať profesionálni školitelia.

Cieľom projektu je zabezpečiť čo najlepšie vedomosti tým, ktorí budú neskôr posúvať tieto vedomosti ďalej.

Nie je to len o tréningu pre dobrovoľníkov – priamo počas projektu pomôžeme našim cieľovým skupinám!

Počas projektu sa budú uskutočňovať tzv. Practice Trials. Čo to je? Oslovíme zástupcov našich cieľových skupín – stredoškoláci, vysokoškoláčky, mládež zo sociálne znevýhodneného prostredia a témy našich školení sa im pokúsime predstaviť a zlepšiť ich vedomosti.

Dokážeme už priamo počas projektu pomôcť iným.

w
Plná kooperácia s partnerom z Talianska

Všetko čo sa bude diať na Slovensku, sa bude paralelne konať aj v Taliansku. Naši partneri budú zabezpečovať rovnaké tréningy a rovnaké príležitosti pre mladých ľudí.

Počas projektu prebehne aj medzinárodná výmena. Prídeme sa školiť do Talianska a naši partneri prídu na Slovensko.

Očakávané výsledky projektu:

– vyškolenie členov organizácií, zvýšenie kapacity a profesionalizácia,
– otestovanie kompetencií prostredníctvom Practice Trials, zapojenie cieľových skupín,
– implementácia inšpiratívnych postupov do práce s mládežou,
– pozitívny dopad na prácu s mládežou,
– podpora európskej spolupráce a hodnôt, výmena skúseností.

O výsledkoch a úspechoch projektu budeme informovať priebežne.

Projekt vznikol s podporou Európskej únie

Projekt vznikol s podporou Európskej únie