Iveta Šurganová: Dobrý líder má v sebe akýsi magnet, ktorým k sebe priťahuje ostatných

Iveta Šurganová: Dobrý líder má v sebe akýsi magnet, ktorým k sebe priťahuje ostatných

Venuje sa témam, akými sú leadership, strategická komunikácia či negotiation. Vo voľných chvíľach trávi čas najmä s rodinou – správny work-life balance považuje za svoj veľký úspech. Iveta Šurganová pôsobí ako Finance Manager South East Europe v medzinárodnej logistickej spoločnosti DACHSER, taktiež aj ako mentorka 6. ročníka programu Lady Up.

S úspechom rastie aj ego. A ego je veľmi nebezpečné. Vie nás zaslepiť. Vie priviesť úspešných tam, kde nikdy nechceli byť. Niektorí si to uvedomia, iní zas nie. S egom treba pracovať, dôležitá je pokora,“ hovorí Iveta Šurganová.

Čo podľa vás definuje silnú a úspešnú ženu?

Môj pohľad na silnú a úspešnú ženu sa mení a je ovplyvnený tým, ako sama v živote prežívam rôzne situácie – či už v súkromí, alebo v biznise. Silná žena je pre mňa tá, ktorá pozná samu seba, svoje plusy aj mínusy a je s nimi vysporiadaná. Dokáže čeliť životným výzvam a nevzdáva sa. Pozná cenu svojho času a podľa toho si určuje priority v živote. Taktiež vie, kedy má ostať a zabojovať, a kedy je čas odísť a sústrediť svoju energiu inde.

Cítite sa vždy ako silná žena?

Vždy nie. A je to tak v poriadku – aj to som sa musela naučiť. Sila pre mňa znamená byť vyrovnaná vo všetkých rolách, ktoré zastávam – manažérka, manželka, matka, kamarátka, dcéra. Nie som superhrdinka z akčných filmov, tiež mám dni, keď potrebujem pri sebe niekoho silnejšieho.

Prevláda na Slovensku stále stigma, majú to podľa vás ženy pri presadzovaní sa v porovnaní s mužmi ťažšie?

Podľa môjho názoru majú. Na rovnakú pozíciu musí žena vynaložiť oveľa viac energie a úsilia. Všeobecne platí, že vo vrcholovom manažmente je viac mužov ako žien. Získať si rešpekt mužských kolegov a udržať si svoju ženskú energiu je pre ženu zásadné, ak chce v biznis prostredí uspieť.

Na čo by sa mali zamerať mladé baby, ak chcú jedného dňa zastávať vedúce pozície?

Mali by si vytvoriť takú sieť kontaktov, z ktorej môžu čerpať inšpirácie. Ideálne, ak si nájdu vo svojom okolí inú úspešnú ženu, ktorá môže byť ich mentorkou. Budú sa posúvať osobnostne aj profesne. Určite je dôležité cibriť si svoje komunikačné zručnosti. Nebáť sa skúšať nové veci, ktoré im prídu do cesty a nepremárniť príležitosť.

Na základe čoho dokážeme rozoznať dobrého lídra? 

Podľa jeho prístupu k ľuďom. Líder podporuje a vytvára priestor pre rast ostatných kolegov. Líder je pre mňa človek, ktorý hovorí o úspechoch vo forme „my“ namiesto „ja“. Ľudia ho rešpektujú prirodzene aj bez hierarchických vzťahov. Dobrý líder má v sebe akýsi magnet, ktorým k sebe priťahuje ostatných.

Do akej miery je schopnosť byť lídrom vrodená a akú rolu zohráva tréning, nadobudnuté skúsenosti?

Myslím si, že istá predispozícia je nám daná od narodenia. Lídrom buď ste, alebo nie ste. Tréning a skúsenosti potom formujú vaše líderské postoje.

Ako potom podľa vás vyzerá úspešný leadership? 

Keď líder dokáže spojiť rôzne typológie a osobnosti ľudí. Spojí na prvý pohľad nespojiteľné ingrediencie jednotlivcov a vznikne z toho kulinárksy zážitok. Cítite odovzdanie, angažovanosť, vášeň a oheň v tíme. Takýto tím dokáže robiť zázraky. Vtedy vznikajú riešenia, o ktorých ste na začiatku ani netušili, že je možné ich zrealizovať. Tím ide za hranice toho, čo sa od neho očakáva. Znakom úspešného lídra je taktiež vedieť robiť rozhodnutia a niesť za ne  zodpovednosť. Toto je pre mňa úspešný leadership.

Naopak, v akých situáciách dochádza k zlyhaniu?

S úspechom rastie aj ego. A ego je veľmi nebezpečné. Vie nás zaslepiť. Vie priviesť úspešných tam, kde nikdy nechceli byť. Niektorí si to uvedomia, iní zas nie. S egom treba pracovať,  dôležitá je pokora. Líder sa v podstate musí rozvíjať a neustále posúvať. Nemôže si povedať – už dosť, teraz som dobrý líder.

Druhá vec je vyhorenie – prichádza potichu, nedáva o sebe vedieť. Tieto témy vnímam najčastejšie u úspešných ľudí. Je dobré, že dnes sa o nich už veľa hovorí.

Čo vám pomáha pri leadershipe vášho tímu? Akými hodnotami sa riadite v práci?

Považujem sa za náročného človeka, v mnohých ohľadoch som perfekcionistka. Neuspokojím sa s priemerným výsledkom. Preto je môj tím nastavený na dosahovanie nadštandardných výsledkov, a to dokážeme iba v prostredí, kde je prvoradý pocit dôvery, spolupatričnosti a bezpečia. Ľudia z môjho tímu vedia, že môžu za mnou prísť s akoukoľvek témou. Žiadna nie je zlá alebo hlúpa. Úspechy aj pády sú spoločné.

Tím sme preto, lebo máme silného tímového ducha. Robíme veci spoločne ako celok. Snažím sa obklopovať ľuďmi, ktorí v jednotlivých oblastiach vedia viac ako ja. Učíme sa od seba. Pre mňa je zásadný rešpekt – dávať ho aj prijímať. To platí v pracovnom aj súkromnom živote.

Dominika Pacigová, FG Europe

Venuje sa témam, akými sú leadership, strategická komunikácia či negotiation. Vo voľných chvíľach trávi čas najmä s rodinou – správny work-life balance považuje za svoj veľký úspech. Iveta Šurganová pôsobí ako Finance Manager South East Europe v medzinárodnej logistickej spoločnosti DACHSER, taktiež aj ako mentorka 6. ročníka programu Lady Up.

S úspechom rastie aj ego. A ego je veľmi nebezpečné. Vie nás zaslepiť. Vie priviesť úspešných tam, kde nikdy nechceli byť. Niektorí si to uvedomia, iní zas nie. S egom treba pracovať, dôležitá je pokora,“ hovorí Iveta Šurganová.

Čo podľa vás definuje silnú a úspešnú ženu?

Môj pohľad na silnú a úspešnú ženu sa mení a je ovplyvnený tým, ako sama v živote prežívam rôzne situácie – či už v súkromí, alebo v biznise. Silná žena je pre mňa tá, ktorá pozná samu seba, svoje plusy aj mínusy a je s nimi vysporiadaná. Dokáže čeliť životným výzvam a nevzdáva sa. Pozná cenu svojho času a podľa toho si určuje priority v živote. Taktiež vie, kedy má ostať a zabojovať, a kedy je čas odísť a sústrediť svoju energiu inde.

Cítite sa vždy ako silná žena?

Vždy nie. A je to tak v poriadku – aj to som sa musela naučiť. Sila pre mňa znamená byť vyrovnaná vo všetkých rolách, ktoré zastávam – manažérka, manželka, matka, kamarátka, dcéra. Nie som superhrdinka z akčných filmov, tiež mám dni, keď potrebujem pri sebe niekoho silnejšieho.

Prevláda na Slovensku stále stigma, majú to podľa vás ženy pri presadzovaní sa v porovnaní s mužmi ťažšie?

Podľa môjho názoru majú. Na rovnakú pozíciu musí žena vynaložiť oveľa viac energie a úsilia. Všeobecne platí, že vo vrcholovom manažmente je viac mužov ako žien. Získať si rešpekt mužských kolegov a udržať si svoju ženskú energiu je pre ženu zásadné, ak chce v biznis prostredí uspieť.

Na čo by sa mali zamerať mladé baby, ak chcú jedného dňa zastávať vedúce pozície?

Mali by si vytvoriť takú sieť kontaktov, z ktorej môžu čerpať inšpirácie. Ideálne, ak si nájdu vo svojom okolí inú úspešnú ženu, ktorá môže byť ich mentorkou. Budú sa posúvať osobnostne aj profesne. Určite je dôležité cibriť si svoje komunikačné zručnosti. Nebáť sa skúšať nové veci, ktoré im prídu do cesty a nepremárniť príležitosť.

Na základe čoho dokážeme rozoznať dobrého lídra? 

Podľa jeho prístupu k ľuďom. Líder podporuje a vytvára priestor pre rast ostatných kolegov. Líder je pre mňa človek, ktorý hovorí o úspechoch vo forme „my“ namiesto „ja“. Ľudia ho rešpektujú prirodzene aj bez hierarchických vzťahov. Dobrý líder má v sebe akýsi magnet, ktorým k sebe priťahuje ostatných.

Do akej miery je schopnosť byť lídrom vrodená a akú rolu zohráva tréning, nadobudnuté skúsenosti?

Myslím si, že istá predispozícia je nám daná od narodenia. Lídrom buď ste, alebo nie ste. Tréning a skúsenosti potom formujú vaše líderské postoje.

Ako potom podľa vás vyzerá úspešný leadership? 

Keď líder dokáže spojiť rôzne typológie a osobnosti ľudí. Spojí na prvý pohľad nespojiteľné ingrediencie jednotlivcov a vznikne z toho kulinárksy zážitok. Cítite odovzdanie, angažovanosť, vášeň a oheň v tíme. Takýto tím dokáže robiť zázraky. Vtedy vznikajú riešenia, o ktorých ste na začiatku ani netušili, že je možné ich zrealizovať. Tím ide za hranice toho, čo sa od neho očakáva. Znakom úspešného lídra je taktiež vedieť robiť rozhodnutia a niesť za ne  zodpovednosť. Toto je pre mňa úspešný leadership.

Naopak, v akých situáciách dochádza k zlyhaniu?

S úspechom rastie aj ego. A ego je veľmi nebezpečné. Vie nás zaslepiť. Vie priviesť úspešných tam, kde nikdy nechceli byť. Niektorí si to uvedomia, iní zas nie. S egom treba pracovať,  dôležitá je pokora. Líder sa v podstate musí rozvíjať a neustále posúvať. Nemôže si povedať – už dosť, teraz som dobrý líder.

Druhá vec je vyhorenie – prichádza potichu, nedáva o sebe vedieť. Tieto témy vnímam najčastejšie u úspešných ľudí. Je dobré, že dnes sa o nich už veľa hovorí.

Čo vám pomáha pri leadershipe vášho tímu? Akými hodnotami sa riadite v práci?

Považujem sa za náročného človeka, v mnohých ohľadoch som perfekcionistka. Neuspokojím sa s priemerným výsledkom. Preto je môj tím nastavený na dosahovanie nadštandardných výsledkov, a to dokážeme iba v prostredí, kde je prvoradý pocit dôvery, spolupatričnosti a bezpečia. Ľudia z môjho tímu vedia, že môžu za mnou prísť s akoukoľvek témou. Žiadna nie je zlá alebo hlúpa. Úspechy aj pády sú spoločné.

Tím sme preto, lebo máme silného tímového ducha. Robíme veci spoločne ako celok. Snažím sa obklopovať ľuďmi, ktorí v jednotlivých oblastiach vedia viac ako ja. Učíme sa od seba. Pre mňa je zásadný rešpekt – dávať ho aj prijímať. To platí v pracovnom aj súkromnom živote.

Dominika Pacigová, FG Europe

FGE Days – prezenčné eventy Future Generation Europe 25.-27.3. 2022. Po dlhej dobe konečne live!

FGE Days – prezenčné eventy Future Generation Europe 25.-27.3. 2022. Po dlhej dobe konečne live!

Po dlhej odmlke hromadných akcií kvôli Covidu-19 sa na nás všetkých usmialo šťastie a ako organizácia Future Generation Europe sme sa mohli stretnúť na spojených eventoch našej organizácie v Senci 25.-27.3.2022.

Počas víkendu sa konali hneď dve paralelné podujatia. Tým prvým bolo konferenčné a tréningové stretnutie Beyond Future Skills, ktoré vzniklo s podporou Európskej Únie v rámci programu ERASMUS+ KA2 a zúčastnili sa ho aj naši partneri z organizácie Beyond Borders Italy. Vďaka podujatiu sa tak dobrovoľníci FGE a BB mohli školiť v lektorských zručnostiach a v zručnostiach organizovania podujatí neformálneho vzdelávania. Na úvodnej konferencii sme si taktiež dohodli základné pravidlá celého projektu.

O Starter meetingoch…

Tým druhým boli spoločné starter meetingy mentees projektov Lead Up AcademyLady Up. Pre našich mentees sme si pripravili aj „čerešničku na torte“ v podobe pútavého programu externých hostí. A presne o týchto starter meetingov vám chceme v nasledujúcich riadkoch povedať viac!

Celý víkend sa niesol v skvelej atmosfére, v úžasnej spoločnosti rôznych inšpiratívnych ľudí a v duchu vzdelávania a naberania nových vedomostí. Musíme povedať, že to bolo znamenité opätovné stretnutie a dúfame, že bolo štartom k ďalším mnoho kapacitným FGE podujatiam.

 

Hackaton s našimi partnermi a pre našich účastníkov

Program celého starter meetingu bol rozdelený na viacero častí, pričom každý projekt mal svoje vlastné aktivity. Nosnou fázou víkendu bol sobotňajší program, kde účastníci našich projektov Lead Up Academy a Lady Up absolvovali 4-hodinový hackaton, v ktorom sa komplexne zamerali na otázku efektívneho naberania nových zamestnancov do firiem a ich následné udržanie sa v nich. Toto konkrétne zadanie pre nich vypracovali firmy Amrop a PJ Servis, ktoré sa následne aj zúčastnili záverečnej prezentácie riešení jednotlivých skupín. Zo 6 skupín sme mali 2 výhercov, a to jedného za Lead Up Academy a druhého za Lady Up. Šikovnosť víťazných skupín neostala bez povšimnutia, a tak si domov odniesli niekoľko vecných cien venovaných od firiem (Amrop, PJ Servis, DM drogerie marktAliancia pre mladých).

Sledovať ako mladí ľudia, ktorí sa nepoznajú, skláňajú k sebe hlavy a spoločne pracujú na riešení významného problému dnešnej doby, bola pre nás ako organizátorov veľmi motivujúca skúsenosť a pripomenula nám, ako dôležitá je naša práca.

Predstavenie Správnej rady FGE a diskusie s osobnosťami

Po vyhodnotení hackatonu nás v sobotu večer čakal najzaujímavejší bod programu, a to predstavenie Správnej rady Future Generation Europe a dve diskusie z oblasti politiky a kariérneho rastu. Zo správnej rady sa nám predstavili bývalá premiérka SR Iveta Radičová, neurovedkyňa Dominika Fričová, podnikateľ Ivan Paule, zakladateľ Zľavy dňa Zdenko Hoschek, obchodný manažér Maroš Korman a cez video sa s nami spojila aj herečka Zuzana Fialová. Pre všetkých účastníkov našich projektov bolo veľmi povzbudzujúce počuť uznanlivé slová od spomínaných úspešných ľudí a dodalo nám to novú energiu do robenia všetkých našich programových aktivít.

Po počiatočnom predstavení nasledovali dve diskusie. Jedna s pani Ivetou Radičovou a s bývalou viceprimátorkou Bratislavy pani Luciou Štasselovou na tému vojny na Ukrajine. Druhá s pani Dominikou Fričovou, pánom Ivanom Paulem, pánom Zdenkom Hoschekom a pánom Marošom Kormanom na tému ako byť úspešný v kariére. Obe diskusie boli veľmi podnetné a každý sme si odniesli mnoho nových postrehov a informácií.


Sme vďační, za možnosť opäť organizovať prezenčné podujatia

Sobotu sme ukončili voľným programom, networkingom, kedy bol priestor na socializáciu a vymieňanie si dojmov z celého víkendu. Podľa pozitívnych ohlasov od účastníkov Lead Up Academy, Lady Up môžeme skonštatovať, že starter meeting predčil naše očakávania!

Dominika Blchová, FGE

Chceš spoznať svoju budúcu vysokú školu? Príď na MiniErasmus Camp

Chceš spoznať svoju budúcu vysokú školu? Príď na MiniErasmus Camp

Máš dilemu pri výbere svojej budúcej vysokej školy? Nie si jediný. Mnoho študentov premýšľa nad tým, čo po strednej škole a na akú vysokú školu svoju prihlášku podá. Ak patríš aj ty medzi nich, teraz máš jedinečnú možnosť spoznať svoju budúcu vysokú školu na vlastnej koži. Príď aj ty na MiniErasmus Camp. Ako na to?

 

Dilema pre mnohých

Mnoho stredoškolákov už počas svojho štúdia premýšľa nad tým, na akú vysokú školu pôjdu a podajú si prihlášku. Tí, ktorí študujú určité zamerania a baví ich to, to majú pochopiteľne oveľa jednoduchšie, ako tí, ktorí študujú na gymnáziu. Avšak, mnoho študentov premýšľa aj nad tým, či vôbec pôjdu študovať ďalej na nejakú vysokú školu. Vybrať si tú správnu je určite veľmi náročné, pretože určité percento študentov už po prvom semestri zistí, že to vôbec nie je nič pre nich. A preto, ak nechceš skončiť rovnako ako oni, prihlás sa do projektu MiniErasmus Camp 2021.

Projekt MiniErasmus Camp

Projekt MiniErasmus je dlho očakávaný a veľmi úspešný projekt, ktorý vzniká pod záštitou Občianskeho združenia Future Generation Europe a v spolupráci s partnerskými školami. Ide o projekt, vďaka ktorému môžu stredoškoláci na pár dní okúsiť, aké to je na ich budúcej vysokej škole, ako to na škole prebieha, funguje a zistiť tak, či ide o skutočne vysokú školu, na ktorej chcú študovať. Avšak, momentálna pandemická situácia nedovoľuje urobiť projekt MiniErasmus v pôvodnej verzii, no my sme sa rozhodli študentov o to neukrátiť, a preto im prinášame novú alternatívu tohto projektu, a to MiniErasmus Camp.


Prečo sa do projektu MiniErasmus Camp prihlásiť?

Ak ťa zaujalo, o čom vôbec projekt MiniErasmus Camp je, no premýšľaš nad tým, prečo by si sa práve ty mal do tohto projektu prihlásiť? Pretože ide o projekt, na ktorom spoznáš nielen to, ako prebiehajú prednášky a skúšky na tvojej budúcej vysokej škole, akí sú na škole pedagógovia či profesori, ale aj to, ako vyzerá taký život vysokoškoláka. Okrem toho, už počas projektu budeš môcť spoznať svojich budúcich spolužiakov a prvý deň nebudeš stratený a budeš mať hneď o dôvodov viac, tešiť sa po prázdninách do školy. Všetky informácie o tvojej vysokej škole získaš od tých najskúsenejších. Ale nie, nebudú to profesori či akýkoľvek iní vyučujúci. Budú to tútori, teda vysokoškolskí študenti, ktorí na škole nejaký ten rok študujú a ktorí budú svoju vysokú školu reprezentovať. Samozrejme, nemusíš sa obávať žiadnych nudných prednášok. Projekt MiniErasmus Camp je veľmi interaktívny, zábavný a pripravený tak, aby si získal čo najviac informácií a vedel sa najlepšie rozhodnúť.


Hľadáš odpovede na tie najdôležitejšie otázky?

Keďže už nejaký ten piatok projekt MiniErasmus pripravujeme, očakávame, že ťa budú zaujímať odpovede, na tie najdôležitejšie otázky, ktoré sa projektu MiniErasmus Camp týkajú, tak tu ich máš.


> Kto sa môže do projektu ME CAMP prihlásiť?

Do projektu ME CAMP sa môže prihlásiť každý študent maturitného alebo predmaturitného ročníka na strednej škole. Keďže momentálna pandemická situácia má prísne pravidlá, rozhodli sme sa, že projekt je prednostne určený pre očkovaných študentov. Preto, ak si zaočkovaný proti vírusu Covid-19 a si študent SŠ posledného (predposledného) ročníka a máš záujem študovať na VŠ, si vítaný.


> Ako sa do projektu prihlásiť?

Do projektu ME CAMP sa môžeš prihlásiť na základe vyplnenia registrácie, v ktorej odpovieš na všetky dôležité otázky, ktoré sa týkajú či už tvojich údajov alebo to, o akú vysokú školu máš vôbec záujem. Avšak, registrovať sa môžeš do 21.11.2021.


> Aké partnerské vysoké školy budú súčasťou projektu ME CAMP?

Medzi naše partnerské vysoké školy patrí Univerzita Komenského v Bratislave a Slovenská technická univerzita v Bratislave. Preto ak máš záujem študovať napríklad na fakulte – Filozofickej, Prírodovedeckej alebo Fakulte matematiky, fyziky a informatiky či Fakulte sociálnych a ekonomických vied na UK BA, môžeš sa prihlásiť. Rovnako tak môžeš urobiť, ak máš záujem študovať na Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STUBA.


> Kedy a kde sa bude projekt ME CAMP konať?

Ak ťa zaujímajú prírodovedné odbory a humanitné odbory v ponuke našich partnerských fakúlt, je tu pre teba víkendový termín 03.12.2021 – 05.12.2021. Aby sme to nekomplikovali a projekt sa uskutočnil, rozhodli sme sa  ho zorganizovať v Hoteli Zátoka v Senci. Ak však chceš byť skutočne súčasťou projektu ME CAMP, registruj sa čím skôr, pretože počet je limitovaný na 26 účastníkov.

> Je tento projekt zadarmo?

A samozrejme nakoniec, veľmi dôležitá otázka, či je tento projekt zadarmo. Keďže je pre teba vybavené ubytovanie na 3 dni, tak je účasť na projekte spoplatnená účastníckym poplatkom 35 €, no za registráciu sa neplatí nič.

Ak máš ešte nejaké doplňujúce otázky, ktoré sme ti nezodpovedali, neváhaj nás kontaktovať na mini.erasmus@futuregenerationeurope.eu alebo navštív našu webovú stránku, kde sa dozvieš viac. Tešíme sa na teba!

Na čo nezabudnúť pri výbere VŠ

Na čo nezabudnúť pri výbere VŠ

Ešte stále nevieš, čo by si chcel študovať? Alebo sa len rozhoduješ, kam by si chcel ísť? Správny výber vysokej školy a študijného odboru je pre každého študenta nesmierne dôležitý.

Na čo by sa mal študent pri výbere vysokej školy sústrediť?

Pri výbere vysokej školy je pre každého študenta dôležité, aby vedel, čomu by sa chcel v budúcnosti venovať. „Študent by sa mal zamerať na svoje záujmy, intelektové schopnosti a osobnostné vlastnosti. Mal by sa zamyslieť nad tým, ako si predstavuje svoju budúcnosť a aké má schopnosti učiť sa. Mal by vychádzať z poznania vlastných možností a prianí, aby sa mu na vysokej škole páčilo a aby mal radosť z nového poznávania,“ objasnila školská psychologička Gabriela Herényiová.

Mnohí študenti sa však pri výbere vysokej školy dopúšťajú chýb, na ktoré zvyknú s odstupom času doplatiť. „Najväčšou chybou je nevhodný výber školy kvôli titulu. Ak škola, prípadne odbor študenta nebaví, odporúčam, aby využil čas napríklad na učenie sa cudzích jazykov alebo na iné činnosti, ktoré ho bavia,“ skonštatovala školská psychologička. 

Ďalšou chybou môže byť perfekcionizmus študentov. „Stáva sa, že študenti nezvládnu nápor množstva poznatkov a požiadaviek už v prvom ročníku štúdia na vysokej škole. Výber nevhodnej vysokej školy môže priviesť študenta až na psychiatrické oddelenie, prípadne môže dôjsť aj k hospitalizácii. Stáva sa to najmä pri študentoch, ktorí mali na strednej škole samé jednotky,“ dodala Herényiová.

Ako zistím, čo ma naozaj baví?

Študenti stredných škôl majú vďaka organizácii Future Generation Europe možnosť vyskúšať si život na vysokej škole. „Tak, ako dnešní študenti, aj ja som bol frustrovaný tým, čo sa deje po maturite. Dokonca som sa radil k šialencom, ktorí si podali prihlášku až na jedenásť vysokých škôl, pretože mi chýbala možnosť zistiť, ako to na danej vysokej škole vyzerá ešte pred podaním si prihlášky,“ vysvetľuje vznik projektu MiniErasmus predseda a zakladateľ organizácie Future Generation Europe Matúš Jarolín.

Cieľom projektu je pripraviť mladých ľudí na budúcnosť. „Nehovoríme študentom, aby išli na danú vysokú školu, pretože je tam dobre. Ako jedni z mála sa ich pýtame, prečo práve tam chcú ísť a či je to pre nich dobrá voľba. Študentom hovoríme, že ide o ich budúcnosť, a preto by mali urobiť zodpovedné rozhodnutie, aj keď to nie je vždy jednoduché. Bližšie skúsenosti či objektívne informácie získajú aj vďaka projektu MiniErasmus,“ doplnil Jarolín.

Stredoškoláci, ktorí si vyskúšali, ako to funguje na vysokej škole Týždňový „pobyt“ na vysokej škole pomohol mnohým stredoškolákom pri rozhodovaní sa. „MiniErasmus je skvelá príležitosť, ako sa zorientovať v širokej ponuke vysokých škôl. Študenti majú možnosť spoznať nových ľudí a nadviazať nové kontakty. Vďaka workshopom, ktoré sú súčasťou projektu, si stredoškoláci dokážu ľahšie vybrať svoju vysnívanú školu či vysnívané povolanie,“ prezradila Viera Paulovová. „Vyskúšala som si týždeň na Paneurópskej vysokej škole v odbore psychológia. Vďaka projektu MiniErasmus som zistila, že ma psychológia baví. V dnešných dňoch ju študujem v Košiciach,“ pridala sa Janka Gajdošová.

Stres, chaos, panika…ale stojí to zato!

Stres, chaos, panika…ale stojí to zato!

Bola som v treťom ročníku bakalárskeho štúdia, keď som sa rozhodla, že je na čase začať niečo robiť pre spoločnosť a určitým spôsobom si vyrovnať karmu (nie, nie som vrah ani nič podobné), a preto som sa rozhodla, že si nájdem organizáciu, v ktorej budem robiť dobrovoľníčku. V mojom okolí to nerobil absolútne nikto, ale ja som sa nedala a dlho googlila, pokiaľ som našla niečo, čo ma zaujalo. Svoju cestu dobrovoľníctva som započala v Trnave, konkrétne v Trnavskej nemocnici, kde som ako dobrovoľník chodila na detské oddelenie. Neskôr, po návrate zo zahraničia, som pôsobila ako právna pomoc v Centre pre obete násilia, kde som bola až do svojich magisterských promócií. Po zabývaní sa v Bratislave, som na facebookovej stránke pre ponuky stáži a pod. objavila správu nášho Matúša, že hľadajú ľudí do tímu FGE a ja som mala hneď dva dôvody mu napísať. Prvým bolo, že v oblasti práce s mládežou som ešte nevykonávala dobrovoľnícku činnosť a rada si rozširujem obzory a druhým dôvodom bolo, že Matúš mi bol podľa fotky strašne povedomý a trvalo mi pár hodín, kým som prišla nato, že sa poznáme z pracovného stretnutia a keď už som o ňom vedela všetko, čo bolo dostupné online, nevidela som dôvod, prečo to neskúsiť (:D). Projekt Lead Up, do ktorého som bola pridelená, mi bol veľmi sympatický a ľudia v tíme, boli veľmi zlatí (áno, aj ty Tomáš :D) a mňa to bavilo. Po pár mesiacoch môjho pôsobenia sa zo mňa stala projekt leaderka, čo so sebou prinieslo viac zodpovednosti, ale aj stresu a náročnosti. Skĺbiť totiž fulltime prácu, vlastný život, frajera a vedenie projektu je občas náročné, ale ten pocit, keď sú naši mentees spokojní a vidím na nich, že to malo pre nich význam a sú radi, že sa zapojili do projektu, je skvelý a stojí aj za tie chvíle, keď nenávidím všetky hostely Bratislavy a nedarí sa nám nájsť miestnosť na recepciu. Projekt Lead Up nemá význam iba pre mentees, ale ja pre nás ako organizátorov, nakoľko máme možnosť stretnúť veľmi veľa zaujímavých ľudí, či už mentorov, speakrov, ale aj samostných mentees, ktorí nám prinesú niečo nové do životov.

Preto hor sa do prihlasovania. Tešíme sa na Vás! 🙂

Prihláška do Lead Up 2019:
https://bit.ly/2FlfTh0

Marcela Vrabcová