Michal Kuciak – HR Manager

Michal Kuciak – HR Manager

Čo ťa k nám privialo – ako si sa dozvedel o FGE a ako prebiehalo tvoje prijímanie? Dozvedel som sa o tom tak, že projekt Mini-Erasmus bol projektom bývalých členov organizácie ESN, ktorej súčasťou som bol aj ja. Nakoľko prvý ročník nebol na Univerzite...