Zuzana Petényiová
Lead Up
Communications Coordinator

Zuzka je študentkou práva na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Do tímu sa zapojila po absolvovaní projektu Mini-Erasmus, ktorý jej pomohol pri rozhodovaní o svojej budúcnosti. Práve pomoc pri správnej voľbe budúcnosti ju motivovala, aby sa pripojila do tímu a mohla tak pomôcť budúcim študentom vysokých škôl s rozhodovaním. Jej úlohou v tíme je komunikácia so školami.