Podmienky & priebeh projektu

Ak máš záujem zapojiť sa do bezplatného programu Wake Up, na tejto stránke sa dozvieš všetko o podmienkach účasti a priebehu projektu.

Kedy bude možné zapojiť sa do projektu Wake Up?

Pilotný ročník projektu prebieha od marca 2017 do júna 2017. Tvoj mentoring však môže voľne pokračovať aj po projekte. Počas obdobia programu sa budeme zameriavať na to, aký progres počas projektu dosiahneš. Nasledujúci ročník plánujeme spustiť začiatkom roka 2018.

Môžem sa práve ja zúčastniť projektu Wake Up?

Na úspešné prijatie do projektu Wake Up musíš spĺňať nasledovné požiadavky:
– študent prvého alebo druhého ročníka Bc. stupňa VŠ, denného aj externého štúdia, alebo
– neštudent vo veku od 18 do 23 rokov, alebo
– žiak strednej školy vo veku od 16 do 19 rokov, a
– časová dostupnosť a ochota zúčastňovať sa spoločných podujatí programu,
– komunikatívnosť.

V registrácii budeš mať väčšiu šancu, ak:
– sa vieš odlíšiť a zaujať originalitou,
– vieš jasne opísať svoje očakávania od projektu,
– vieš zdôvodniť, prečo ti práve daný mentor pomôže dosiahnuť tvoj cieľ,

Ako sa môžem zapojiť do projektu Wake Up?

Registrácia prebieha formulárom vo vopred vymedzenom období, ktoré oznámime na tejto webovej stránke a Facebook fanpage Future Generation Europe. Dbaj na to, aby si formulár vyplnil naozaj dôsledne. Na zle vyplnenú prihlášku nebudeme prihliadať. Registrácia slúži na to, aby sme sa o tebe dozvedeli čo najviac. Je dobré, keď nám čo najpresnejšie uvedieš, kto by mal byť tvoj mentor a prečo.

Po vyhodnotení registračných formulárov zašleme akceptačný e-mail len prijatým účastníkom.

REGISTRÁCIA NA PROGRAM WAKE UP UKONČENÁ!