Viktória ŠAŠKOVIČOVÁ
Back from Abroad
Communications Coordinator

Viki študuje aplikovanú ekonómiu na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského. V minulosti absolvovala ročný študijný pobyt na strednej škole v Anglicku.  Počas tretieho ročníka jej bakalárskeho štúdia mala možnosť využiť študentskú mobilitu Erasmus+ a vycestovať do Litvy. Do tímu FGE sa pripojila v apríli roku 2016 pri jarnom kole Mini-Erasmu a momentálne zastáva pozíciu Communications Coordinator.