Tomáš HAJDUŠEK
Podpredseda FGE
Project Leader – Lead Up

Tomáš získal titul bakalár práv na Fakulte práva Paneurópskej vysokej školy v Bratislave. Počas štúdia sa aktívne zapájal do mimoškolských aktivít, kde pôsobil hlavne vo vedení organizácie Erasmus Student Network Bratislava a súčasne zastával post viceprezidenta v organizácii ESN PEU. Od roku 2013 bol členom AZU – Bratislava, kde participoval na fungovaní organizácie. Je jedným zo zakladajúcich členov organizácie Future Generation Europe kde pôsobí ako podpredseda. Tomáš je autorom mentorského programu Lead Up, ktorý je pod záštitou prezidenta SR Andreja Kisku.

LinkedIn – Tomáš Hajdušek