Spoznaj náš tím

Na tejto stránke sa dozvieš viac o našom internom tíme dobrovoľníkov, ktorí ti prinášajú len tie najlepšie projekty a zážitky Objav hodnotyObjav príbeh

Členovia tímu FGE
Kliknutím na osobu sa dozvieš viac

Ivana ČORBOVÁ

Podpredsedníčka FGE
Project Leader – Back from Abroad

Matúš JAROLÍN

Predseda FGE

Slavka DŽAMBOVÁ

Tajomníčka FGE
Project Leader – Lady Up

Tomáš HAJDUŠEK

Člen Výkonnej rady FGE

Marcela VRABCOVÁ

Project Leader – Lead Up

Mirka DUJIČOVÁ

Členka Výkonnej rady FGE

Nikoleta NAGYOVÁ

Event Leader – Networking Night

Simona STRAPÁČOVÁ

Event Manager

Romana MASARYKOVÁ

Communications Coordinator

Kristína LUKÁČOVÁ

Communications Coordinator

Ľuboš KŇAZE

Fundraiser

Michal KUCIAK

HR Manager

Zuzana PETÉNYIOVÁ

Communications Coordinator

Martin VOLČKO

PR & Event Manager

Viktória ŠAŠKOVIČOVÁ

Communications Coordinator

Patrícia MITTEROVÁ

Communications Coordinator

Andrea FAJDOVÁ

Communications Coordinator

Alžbeta SEKÁČOVÁ

Event Manager

Jirka ČERNÝ

Event Manager

Paula MICHLÍKOVÁ

Regions Coordinator

Julián Vrábel

Communications Coordinator

Marián MAHOLÁNYI

Legal Consultant

Dominika ĎAĎOVÁ

PR Coordinator

Lenka KUBATKOVÁ

Communications Coordinator

Soňa VESELOVSKÁ

Marketing Specialist

Ondrej ŠKVARENINA

Event Coordinator

Barbara HÁBEROVÁ

Communications Coordinator

Miloš ŠIŠKA

Event Coordinator

Nicol HALMEŠOVÁ

Event Coordinator

Nina KRUPOVÁ

Communications Coordinator

Zuzana BABÍKOVÁ

Event Coordinator

Simona GUMANOVÁ

Event Coordinator

Michal SURŽIN

Event Coordinator

Viktória JUSČÁKOVÁ

PR Coordinator

Michaela GALUŠOVÁ

PR Coordinator

Dorota NEMCOVÁ

PR Coordinator