Slavka DŽAMBOVÁ
Project Leader – Lady Up

Slavka je študentkou filozofie na Univerzite sv. Cyrila a Metoda. Pred rokom úspešne ukončila bakalárske štúdium a dorába si aj druhý stupeň štúdia. V rámci štúdia pracuje na diplomovej práci, ktorá sa venuje etickým problémom umelej inteligencie.V minulosti pôsobila v študentskej organizácii Aiesec, kde pomáhala s prípravou rôznych podujatí. Počas štúdia na vysokej škole sa zúčastnila štúdijného pobytu na Univerzite Mikuláša Kopernika v Toruni, v Poľsku. Od januára pôsobí v organizácii FGE, kde sa podieľala na prípravách projektov ako je Lead up a rovnako aj Mini-Erasmu. Zároveň píše články pre startupový portál – Startupers.sk V tíme FGE vedie mentorský program Lady up, ktorý je určený pre mladé ambiciózne študentky.

LinkedIn – Slavka Džambová