Romana MASARYKOVÁ
Communications Coordinator
Wake Up

Romana študovala odbor Európske štúdiá na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského a neskôr Manažment služieb na Dania Academy, University of Applied Sciences v dánskom meste Randers. Už popri štúdiu získavala mnoho pracovných skúseností, ktoré jej pomohli zlepšiť sa v oblasti komunikácie a práce s ľudmi. V tíme pôsobí od leta 2015 a podieľala sa na príprave projektov Lead Up, Mini-Erasmus a Wake Up. Vo voľnom čase rada cestuje, spoznáva nové kultúry a učí sa cudzie jazyky.

LinkedIn – Romana Masaryková