Čo ťa k nám privialo? Ako si sa dozvedela o FGE a ako prebiehalo tvoje prijímanie?

Môj príbeh v FGE sa začal v lete 2015, kedy ma zaujala ponuka na nábor nových ľudí do tímu Mini-Erasmu. Keďže som chcela popri škole a práci robiť ešte niečo navyše nielen pre seba, ale hlavne pre druhých, tak som sa rozhodla to skúsiť. Dostala som príležitosť podieľať sa na organizácii rôznych projektov, naučiť sa nové veci a získať skúsenosti, ktoré by som v škole nenadobudla.

Romi, prečo si sa rozhodla pre FGE, čo ťa motivovalo?

Zaujala ma možnosť práce s mladými ľudmi a možnosť naučiť sa niečo o projektovom managemente. Najviac motivujúci je však pozitívny feedback od účastníkov našich projektov a keď vidím, že to čo robíme má naozaj zmysel.

A kto si mimo FGE? O čo sa zaujímaš? Študuješ/pracuješ, máš nejaké aktivity aj mimo FGE?

Momentálne žijem a pracujem v Brne, kde si dokončujem magisterský titul na Masarykovej Univerzite. Okrem toho sa aktívne venujem jóge a keď zvýši čas, rada cestujem a učím sa cudzie jazyky.

Čo myslíš, aké príležitosti ti ponúka FGE? Alebo čo si už „získala“ tým, že si v tíme?

Okrem toho, že som mala možnosť spoznať skvelých, šikovných a aktívnych ľudí z rôznych kútov Slovenska, mi FGE prinieslo veľa cenných skúseností a zážitkov.

 

Viac o Romi nájdeš tu:  http://futuregenerationeurope.eu/romana-masarykova/