ERASMUS+ RoleModels

ERASMUS+ RoleModels

V spolupráci so SAAIC (Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu) realizu FGE sériu bezplatných diskusií ERASMUS+ RoleModels. Projekt vznikol v zahraničí z iniciatívy Európskej komisie (hlavným organizátorom projektu v Slovenskej republike je SAAIC) kvôli stále nedostatku aktívneho občianstva v regiónoch a vďaka tomu narastajúcemu extrémizmu a xenofóbií. Je potrebné ukazovať mladým ľuďom pozitívne vzory a motivovať ich na sebe pracovať. Jedine aktívnou spoločnosťou dokážeme bojovať voči hrozbám, ktorým budeme v budúcnosti čeliť.

Prostredníctvom ERASMUS+ RoleModels ti prinesieme do tvojho mesta rozličné zaujímavé osobnosti z regiónu a celého Slovenska, ktoré sa prepracovali na vrchol svojho odboru práve preto, že kedysi sa rozhodli „zabehnúť o pár kilometrov viac“ ako ich rovesníci. Počas našej diskusie sa dozvieš prečo sa oplatí robiť niečo niečo navyše a najmä, prečo má zmysel byť aktívny vo svojom regióne.

Keďže naše diskusie sú spojené s pojmom ERASMUS+ určite tušíš, že sa dozvieš aj viac o možnostiach, ktoré sa týkajú vycestovania do zahraničia cez tento projekt.

Pre koho je ERASMUS+ RoleModels určený?

Našou ambíciou je projekt zrealizovať v regiónoch Slovenska. Našou cieľovou skupinou sú ľubovolné stredné školy v regiónoch ako aj vysoké školy v mestách Banská Bystrica, Košice a Prešov. RoleModels je určený pre každého študenta, ktorý by si rád vypočul príbeh niekoho, kto vďaka svojej aktivite dosiahol úspech. Veríme, že práve vďaka RoleModels dokážeme podnietiť mladých ľudí aktivizovať sa alebo cestovať.

V akademickom roku 2017/2018 ti projekt prinesieme na vybrané stredné a vysoké školy v regióne Banská Bystrica, Prešov a Košice.

Ak máš záujem, aby aj v tvojom okolí bola zorganizovaná diskusia ERASMUS+ RoleModels, prosím kontaktuj nás na e-mail regiony@futuregenerationeurope.eu.

Najbližšie podujatia ERASMUS+ RoleModels v réžií FG Europe!

Región BANSKÁ BYSTRICA

Začiatok apríla 2018
VIAC ČOSKORO

Región VÝCHOD (KE, PO)

Začiatok apríla 2018
VIAC ČOSKORO

Iniciátor a organizátor projektu v rámci Slovenskej republiky