Rozhovor s novým projekt leadrom Lead Up

V roku 2018 sa bude konať už štvrtý ročník tohto úspešného mentorského programu určeného aktívnym žiakom stredných škôl. Tvorcom projektu je Tomáš Hajdušek, ale ako ste si mohli prečítať v predchádzajúcom článku, rozhodol sa projekt odovzdať niekomu inému a dať tak možnosť skúsiť si organizovanie Lead up 2018 novému projekt leadrovi Marcele Vrabcovej. Marcela je absolventkou Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, momentálne pracuje ako koncipientka v Bratislave a členkou Future Generation Europe je od februára 2017. My sme si pre Vás pripravili rozhovor s Marcelou a v nasledujúcich riadkoch si môžete prečítať viac  o pripravovaných zmenách  a aj o tom, prečo sa rozhodla Tomášovu ponuku prijať.

Ako si sa pridala do organizácie a k projektu Lead up?

Po skončení vysokej školy a presťahovaní sa do Bratislavy, som hľadala činnosť, ktorou by som efektívne zaplnila voľný čas. Matúš prostredníctvom rôznych stránok na Facebooku hľadal nových členov do občianskeho združenia a po preštudovaní si agendy som sa rozhodla napísať email. Na osobnom stretnutí mi bola ponúknutá pozícia koordinátora projektu Lead up, pretože sa práve pripravovalo úvodné stretnutie tohtoročného projektu a ja som naskočila do rozbehnutého vlaku. Projekt ma oslovil hneď na prvý pohľad, pretože ja ako stredoškolák by som takúto ponuku veľmi ocenila.

 

Ako ťa Tomáš oslovil s ponukou projekt leaderstva?

Keď sa pripravovalo podujatie Training days, snažila som sa Tomášovi pomáhať najviac ako sa dalo popri mojej práci a ako mi to voľný čas a možnosti dovolovali. Po jeho skončení sme sa stretli a preberali záverečné stretnutie, ktoré sa bude konať v septembri a Tomáš mi oznámil, že by chcel, aby som v ďalšom ročníku bola projekt leader ja. Viacmenej to bola oznamovacia veta, bez možnosti odmietnutia, čo som samozrejme ani nemala v pláne. J Ponuka ma samozrejme potešila a urobím všetko preto, aby si projekt zachoval tak vysoký štandard, aký ma teraz.

Aké zmeny prinesie Lead Up 2018?

Najväčšou zmenou, ktorú prinesiem, bude rozdelenie mentees do štyroch sekcií, konkrétne politika, IT, business a umenie. Nad každou sekciou prevezme záštitu organizácia, ktorá realizuje svoju činnosť v tejto oblasti. Počet mentees zostane zachovaný, t.j. 20 ľudí, pretože mám zato, že je to počet, ktorý sa dá zvládnuť organizačne a každému môžeme venovať dostatok času. Časť, ktorá bude určite zachovaná, je charitatívna tombola, ktorá je súčasťou slávnostnej recepcie, pretože to dáva projektu vyšší zmysel.

 Čo chceš dosiahnuť ako nový projekt leader?

V nasledujúcom ročníku budem dbať na väčšie prepojenie mentoringu s reálnymi skúsenosťami spoločností. Z toho dôvodu boli oslovené spoločnosti, ktoré sú veľmi úspešné vo svojom odbore a ktoré prinesú pridanú hodnotu pre mentees, ktorí budú do projektu vybraní.

Ako prebiehajú prípravy na nasledujúci ročník?

Vzhľadom nato, že ešte sme oficiálne neukončili tento ročník a je potrebné venovať čas organizovaniu záverečného stretnutia, prípravy sú v počiatočných štádiách. Absolvovala som viacero stretnutí s ľuďmi, ktorými budeme v roku 2018 spolupracovať a finalizujem zoznam ľudí, ktorých by som rada oslovila s ponukou stať sa mentorom.

Je niečo, čo by si chcela na záver doplniť?

Teším sa na všetko, čo mi táto nová ,,pozícia,, prinesie a ešte raz ďakujem za prejavenú dôveru, ktorú verím, že nesklamem.

Spracovala:

Kristína Lukáčová

Communications Coordinator