Paula MICHLÍKOVÁ
Mini-Erasmus
Regions Coordinator

Paula je absolventkou Fakulty verejnej správy na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Počas vysokoškolského štúdia bola dobrovoľníčkou organizácie AZU – Aktivita zvyšuje úspech, kde v súčasnosti pôsobí na úseku administratívy a komunikácie, avšak už pracovne. Práve podobný charakter projektov vyžadujúci si kreativitu, iniciatívu, samostatnosť, zodpovednosť a relatívnu voľnosť v rozhodovaní ju priviedol v auguste 2015 k Mini-Erasmus, kde má na starosti realizáciu a koordináciu projektu v Košiciach a komunikáciu so strednými a vysokými školam.

LinkedIn – Paula Michlíková