Nikoleta NAGYOVÁ
Marketing Specialist

Niki je študentkou druhého ročníka aplikovanej ekonómie na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského. Do tímu Future Generation Europe sa pridala koncom októbra roku 2015, podieľala sa na prípravách projektu Mini-Erasmus. Zaujíma sa hlavne o marketing, tvorbu reklám a proma, v čom spočíva aj jej práca v tíme na pozícii Marketing Strategist. Mimo toho veľmi rada cestuje, spoznáva nových ľudí a vzdeláva sa v rôznych smeroch.