Mirka DUJIČOVÁ
Tajomníčka FGE
Project Leader – No Need for NEET!

Mirkin príbeh začal, keď si uvedomila, že na vysokej škole nestačí len prechádzať skúškami, ale treba zabojovať o to, aby ste sa po skončení školy odlíšili od ostatných svojou snahou, kreativitou a skúsenosťami. Zároveň netreba zabúdať jednať s ľuďmi vždy milo a slušne a neváhať pomôcť iným stať sa taktiež úspešnými. V súčasnosti pôsobí ako interná doktorandka na Fakulte sociálnych vied UCM v Trnave, konkrétne na Katedre verejnej politiky a verejnej správy. Nakoľko ju okrem oblasti vzdelávania zaujíma aj problematika sociálnej politiky, za skvelú skúsenosť považuje absolvovanie stáže vo Výbore Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Skúsenosti taktiež nadobudla počas stáže v neziskovej organizácii Človek v ohrození, ako aj počas praxe na Mestskom úrade a na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Trnave. Rada sa venuje organizácii rôznych eventov, či konferencií. V tíme FGE pôsobí od jeho začiatkov v roku 2014 kedy ju uchvátila táto myšlienka a momentálne zastáva pozíciu tajomníčky, kde má na starosti koordináciu organizácie, administratívu a v neposlednom rade aj realizáciu samotných projektov. Stála pri realizácii všetkých projektov a počas toho spoznala veľa mladých aktívnych ľudí, čo ju motivuje do ďalšej práce. Najbližšia výzva, ktorá ju čaká, je absolvovanie polročného študijného pobytu v Lisabone, odkiaľ chce načerpať nové skúsenosti a inšpirácie, ktoré potom využije pri svojom ďalšom pôsobení v práci s mládežou a vo vzdelávaní na Slovensku. V živote sa riadi krédom „We rise by lifting others.“ a verí, že každý môže byť úspešný so správnou dávkov odhodlania.

LinkedIn – Miroslava Dujičová