Matúš JAROLÍN
Predseda FGE

Matúš je absolventom Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy a je odborovým právnikom OZ DLV v sekcii drevo, lesy, voda. Medzi jeho študentské úspechy patrí účasť na medzinárodných právnických súťažiach vo Washingtone a Frankfurte a publikačná činnosť v oblasti medzinárodného práva verejného. Počas rokov 2013 a 2014 viedol organizáciu Erasmus Student Network Bratislava a počas roku 2014 sa podieľal na projektovej činnosti v Paneurópskej únii Slovenska. Matúš je jedným zo zakladateľov organizácie Future Generation Europe a ako osobnú ambíciu si dáva pomôcť rozvoju vzdelávania a zvyšovaniu zamestnanosti mladých ľudí. V rámci FGE koordinuje ako predseda celú činnosť združenia a je autorom projektu Mini-Erasmus a EuroSchool.

LinkedIn – Matúš Jarolín