Martin VOLČKO
Lady Up
PR & Event Manager

Martin je študentom druhého ročníka na Univerzite aplikovaných vied vo Wiener Neustadte. Svoje magisterské štúdium v medzinárodnom business poradenstve so zameraním na marketing a obchod sa rozhodol započať po získaní bakalárskeho diplomu z Aplikovanej ekonómie na Univerzite Komenského v Bratislave. V minulosti zastával pozíciu PR managera v ESN CU a absolvoval tri mládežnícke výmeny v rámci Európy. Taktiež sa počas magisterského štúdia zúčastnil študijného pobytu v Soule, Južnej Kórei. Momentálne je jedným z členov tímu v projekte Lady Up,  kde zastrešuje komunikáciu a poradenstvo účastníčkam projektu.