Marián MAHOLÁNYI
Legal Consultant

Marián je absolventom Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy. Už od tretieho ročníka na vysokej škole aktívne pôsobí v právnickej praxi. V minulosti absolvoval odborné stáže na Okresnej prokuratúre BA IV a na Okresnom súde BA IV a medzi jeho študentské úspechy patrí najmä účasť na medzinárodnej právnickej súťaži vo Washingtone a študentská vedecko-odborná činnosť z oblasti správy kultúry a exekučného konania. Počas svojho štúdia na vysokej škole sa zoznámil so súčasným predsedom organizácie FGE a od augusta 2016 v našom tíme zastáva funkciu právneho konzultanta.