Lucia FARKAŠOVÁ
Project Leader – Wake Up

Lucia študuje právo na Univerzite Komenského v Bratislave. Do tímu sa zapojila vo februári 2016, v čase príprav 2. kola projektu Lead-up a súčasne 4. kola projektu Mini-Erasmus. Nakoľko ju baví organizačná činnosť a komunikácia s ľuďmi, prihlásila sa na pozíciu styčného dôstojníka vrámci slovenského Predsedníctva Rady EÚ. V tíme zastáva pozíciu Partnership manager a má na starosti nefinančnú spoluprácu s partnermi organizácie. Okrem toho je Leader projektu Wake Up.  Popri tom pôsobí ako externá členka zboru Collegium Technicum v Košiciach.