Ľuboš KŇAZE
Fundraiser

Ľuboš je externým študentom Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy v Bratislave. Dlhé roky pôsobí v súkromnom sektore, kde sa zaoberá zväčša finančnými službami. V tíme FGE pôsobí ako Fundraiser a je zodpovedný za sponzoring projektov.

LinkedIn – Ľuboš Kňaze