Lenka KUBATKOVÁ
Back from Abroad
Communications Coordinator

Lenka ukončila svoje bakalárske štúdium na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitra v odbore Európske štúdiá. Po polročnom Erasmus pobyte vo francúzskom Remeši sa rozhodla pokračovať v štúdiu Master v Lyone a v Grenobli na politologickom inštitúte Science Po. Momentálne pôsobí v Bruseli, kde v roku 2016 pracovala na Stálom zastúpení SR pri EÚ počas slovenského predsedníctva v Rade EÚ na odbore medzi-inštitucionálnych vzťahov a komunikácie s Európskym parlamentom. Absolvovala aj dvojmesačnú stáž v kancelárii europoslanca Ivana Štefanca v Bruseli. Bola členkou alebo pracovala v niekoľkých mimovládnych organizáciách na Slovensku (Hnutie Human, ODM) a v zahraničí (Únia európskych federalistov, Dom Európy a Europe Direct Center v Lyone). Momentálne pôsobí v FGE ako Communications Coordinator pre zahraničie v rámci projektu Back from Abroad a ako LinkedIn editorka pre PR tím. Napriek tomu, že momentálne nežije na Slovensku, osud krajiny a mladej generácie jej nie sú ľahostajnými.

LinkedIn – Lenka Kubatková