Kristína LUKÁČOVÁ
Communications Coordinator
Wake Up

Kristína je študentkou Katedry psychológie Univerzity Komenského v Bratislave. Už niekoľko rokov sa venuje športu, hrala 9 rokov volejbal a 4 roky basketbal. Baví ju cestovanie, navštívila Londýn, Estónsko a cez leto 2016 Oregon. Na strednej škole pôsobila aj v debatnom klube a zúčastnila sa projektu Komprax. Do tímu sa dostala v novembri minulého roku. Bola účastníčkou Mini-Erasmu a ďalší rok bola aj tútorkou. Pracuje predovšetkým na projekte Wake Up.