Jiří ČERNÝ
No need for NEET!
Event Manager

Jirka je študentom Ekonomickej Univerzity vo Viedni so zameraním na export a internalizáciiu. Zároveň je členom študentskej organizácie AIESEC. Popri štúdiu získal veľa pracovných skúseností, najmä po dobu jeho praxe vo firmách akými boli Vodafone či Deutsche Bank. V priebehu voľného roku, ktorý si spravil po ukončení bakalárskeho štúdia,  precestoval viacero krajín, kde pôsobil ako dobrovoľník –  zväčša ako učiteľ anglického jazyka. Členom FGE sa stal v auguste tohto roka.

LinkedIn – Jiří Černý