O našich hodnotách

Našim poslaním je zlepšenie vzdelávania a zamestnávania mladých ľudí vo veku 16 až 25 rokov.
Objav tímObjav príbeh

Naše hodnoty

FUTURE

Pretože budúcnosť patrí tým, ktorí sa na ňu pripravujú už dnes.

GENERATION

Pretože vzdelanie je dušou spoločnosti posúvanou z generácie na generáciu.

EUROPE

Pretože Európa uspeje iba ak budeme pracovať spolu.

FGE je organizácia určená na podporu vzdelávania mladých vo veku od 16 do 25 rokov. Na dosiahnutie tohto cieľa, FGE vytvára jedinečné projekty, ktoré posilujú tri základné piliere vzdelávania:

Informácie

Organizácia zabezpečuje informácie ohľadom profesijných a neformálno-vzdelávacích príležitostí, príležitostí poskytovaných Európskou Úniou (ERASMUS+, mobilita) a ohľadom štúdia na univerzite so všetkými jeho aspektami

Schopnosti

Zabezpečuje tréningové príležitosti zamerané na zlepšenie schopností, ktoré nie je možné zabezpečiť štandardnou formou formálneho vzdelávania (soft-skills, projektový management, IT zručnosti, finančná gramotnosť, marketing, príprava na pracovné pohovory, komunikačné schopnosti, plánovanie kariéry…)

Motivácia

Zabezpečuje motivačné prednášky a konferencie pre študentov so zámerom dosiahnuť dostatočnú sebadôveru a presvedčenie na získanie aktívneho prístupu k osobnostnému a profesionálnemu rastu

PRÍBEHY ŠTUDENTOV

Našich projektov sa zúčastnilo už vyše 3500 študentov. Aký je ich príbeh?
Príbehy